Καλωσορίσατε

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019!

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020!

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐγγιζούσης μεγάλης γιορτῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν καλούμαστε νὰ δοξολογήσουμε τὸν φανερώσαντα μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του τὴν ἀπέραντη ἀγάπη Του γιὰ τὸ δημιούργημά Του, ἐκφράζω τὶς ἐνδόμυχες εὐχές μου νὰ ζήσουμε φέτος ἑνωμένοι τὴν χριστιανική μας ταυτότητα ὡς εὐλογία Θεοῦ.

Σᾶς παρακαλῶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἑνότητά μας μὲ κοινὴ προσευχὴ νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ γίνουμε διαυγῆ κάτοπτρα τῆς ἀγάπης Του φανερώνοντας τὴν κατὰ τὴν Θεία Χάρη πίστη μας ὡς ἀποτελεσματικὴ ἀνάσχεση στὴν ἀποθάρρυνση κάθε μορφῆς. «Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ» (Β΄ Τιμ. 1,7). Πολλὰ σημεῖα τῶν καιρῶν μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε ὅτι χωρὶς τὴν ἀγάπη τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλον, καὶ πρὸς τὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ ἀξιοπρέπεια θὰ καθίσταται ὁλοένα πιὸ ἐπισφαλής.

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ,

+Ὁ Μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική