ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε, σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, συνάντηση διαλόγου, που οργάνωσε η Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ.

Αφορμή της συνάντησης αυτής υπήρξε η δημοσίευση δύο κειμένων που συνέταξαν συνεργάτες της CEC με θέμα τους τις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ ως αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ Θεολογίας, Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής.

Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση αυτή από τον πρωτοπρεσβύτερο Δρ. Γεώργιο Α. Λέκκα.

Ο Πρόεδρος της CEC Eπίσκοπος Christopher άνοιξε την συζήτηση υπογραμμίζοντας το σταθερό ενδιαφέρον των Εκκλησιών στην άσκηση οικονομικών πολιτικών για την ενίσχυση των ασθενέστερων.

Ο Ειδικός Γραμματέας της CEC Peter Pavlovic, επιμελητής της έκδοσης του σχετικού τόμου, παρουσίασε αδρομερώς τα δύο κείμενα που τον συγκροτούν τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αποκέντρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «δήμου» ενεργών πολιτών.

Ο ευρωβουλευτής του συνασπισμού των «Πρασίνων» Sven Giegold αναφέρθηκε στην χριστιανική διάσταση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών λαών στο πολιτικό οικοδόμημα της ΕΕ και στην ανάγκη διασύνδεσης της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς με μια μορφή αλληλεγγύης που θα φέρνει κοντά όλα τα ευρωπαϊκά έθνη.

Ο καθηγητής Heikki Hiilamo μίλησε για την ανάγκη ανακούφισης εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών που ζουν σήμερα σε συνθήκης εξαθλίωσης –υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπερνούν σήμερα τα 20 εκατομμύρια- και αναρωτήθηκε γιατί τα οικονομικά οφέλη της Ένωσης δεν φτάνουν μέχρι αυτούς.

Ο Marcel Haag, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατήρησε ότι οι διαπιστώσεις των κειμένων της CECτρέχουν παράλληλα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας στην άσκηση ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.

Τέλος ο έλληνας ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε την άσκηση ελέγχου στα θεσμικά όργανα της Ένωσης που έχουν την κύρια ευθύνη για την υιοθέτηση οικονομικών πολιτικών, προκειμένου η Ένωση να λειτουργήσει τελικά ως η Ευρώπη των Λαών και παρότρυνε τις Εκκλησίες να μπουν ακόμα πιο δυναμικά στον διάλογο αυτό.

Κατά τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην συνάντηση αυτή π. Γεώργιο Λέκκα, ένας κακώς εννοούμενος μακιαβελισμός, που θυσιάζει την ηθική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, αδικεί την πνευματική διάσταση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Previous Image
Refresh
Close Window
Next Image
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική