Ημερομηνία του Πάσχα

Ημερομηνία του Πάσχα

O μεγάλος μαθηματικός Carl Friedrich Gauss (1777-1855) είχε ασχοληθεί με τον προσδιορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορούμε να βρούμε για οποιοδήποτε έτος την ημερομηνία του Πάσχα.  
Σύμφωνα με  τον αλγόριθμο του Gauss για να βρούμε την ημερομηνία  του Πάσχα βρίσκουμε πέντε σταθερές που αντιστοιχούν στα γράμματα a έως e

  1. Διαιρούμε το έτος δια του 19. Το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί τον συντελεστή a.
  2. Διαιρούμε το έτος δια του 4. Το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί τον συντελεστή  b.
  3. Διαιρούμε το έτος δια του 7. Το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί τον συντελεστή  c.
  4. Πολλαπλασιάζουμε το a επί 19 και προσθέτουμε τον αριθμό 15. Το άθροισμα Σ1 που προκύπτει το διαιρούμε δια του 30. Το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί τον συντελεστή d.
  5. Υπολογίζουμε το άθροισμα Σ2 από τον παρακάτω τύπο,  2b+4c+6d+6 . Διαιρούμε το άθροισμα Σ2 δια του 7. Το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί τον συντελεστή e.
  6. Υπολογίζουμε το άθροισμα Σ3 από τον παρακάτω τύπο, d+ e +4.
  7. Ο αριθμός που προκύπτει είναι η ημερομηνία του Απριλίου (Μαΐου αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 30, π.χ. αν ο αριθμός είναι 35 τότε το Πάσχα είναι στις 5 Μαΐου) που είναι η ημερομηνία του Πάσχα.

Πιο απλά

Χ (έτος): 19 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = a
Χ (έτος): 4 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = b
Χ (έτος): 7 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = c
(a x 19+15): 30 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = d

(2b+4c+6d+6): 7  το υπόλοιπο από τη διαίρεση = e
Ημερομηνία Πάσχα = d+e+4 του Απριλίου (Μαΐου αν το άθροισμα είναι μεγαλύτερο του 30)

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ευρώπη και Ορθοδοξία Ορθοδοξία Ημερολόγιο - Αγιολόγιο Ημερομηνία του Πάσχα