γεγονοτα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Violence against women course news

Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ συμμετέσχε στην τελευταία πρόσφατη τακτική συνάντηση της Επιτροπής των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην ΕΕ (CROCEU) στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήταν και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κατόπιν εισηγήσεως της Αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Μόσχας. Επί του συγκεκριμένου θέματος, το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος έκανε την ακόλουθη εισήγηση:

Χαιρετίζουμε την Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και την πρόθεσή της για μια Ευρώπη ελεύθερη από βία κατά των γυναικών και κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, καλωσορίζουμε την πρόθεση της Σύμβασης να προστατευθούν οι γυναίκες από κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και να παρεμποδισθεί, να διωχθεί και τελικώς να πάψει η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, όπως και κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας (Άρθρο 1). Επιθυμούμε να δοθεί ικανοποιητική απάντηση εκ μέρους της ευρωπαϊκής έννομης τάξης στην άσκηση ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών (Άρθρο 7.1). Αν και η Σύμβαση αυτή επικεντρώνεται στα δικαιώματα των γυναικών και την προστασία τους σε περιπτώσεις άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, τα δικαιώματα όλων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και κάθε λογής θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι επίσης στο κέντρο των θέσεών της (Άρθρο 12.3). Αναγνωρίζουμε ότι η θρησκεία, η παράδοση και κάθε λογής κώδικας τιμής δεν επιτρέπεται να δίνουν άλλοθι, εντός ή εκτός Ευρώπης, σε εγκληματικές συμπεριφορές κατά των γυναικών (Άρθρο 4), όπως φυσική βία, σεξουαλική βία, υποχρεωτικό γάμο, ευνουχισμό του γυναικείου οργάνου ή υποχρεωτική στείρωση (Άρθρο 42). Τέλος, καλωσορίζουμε τον παιδαγωγικό ρόλο αυτής της Σύμβασης για την εξάλειψη των προκαταλήψεων που βασίζονται στην στρεβλή ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών έναντι των ανδρών και του μειωμένου ρόλου τους εντός της οικογένειας (Άρθρο 12.1), όπως και το γεγονός ότι η Σύμβαση αυτή ενθαρρύνει όλα τα μέλη της κοινωνίας, και ειδικά τους άνδρες και τα αγόρια, να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη όλων των μορφών βίας που καλύπτει η σκοποθεσία της (Άρθρο 12.4).

Εντούτοις, ως χριστιανοί, είμαστε ιδιαίτερα σκεπτικοί αναφορικά με την υπόρρητη πρόθεση της Συμβάσεως αυτής να νομιμοποιήσει και να προστατεύσει ομοσεξουαλικές σχέσεις στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον (Άρθρο 3β), με δεδομένο ότι ο ορισμός του γυναικείου φύλου που υιοθετεί το κείμενο αυτής της Συνθήκης δεν γίνεται στη βάση βιολογικού καθορισμού, θεωρώντας ως «γυναίκα» απλώς και μόνο εκείνο το νομικό υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κάθε φορά στο πλαίσιο δεδομένης ιστορικά κοινωνίας να παίξει τον γυναικείο κοινωνικό ρόλο (Άρθρο 3γ). Επίσης θεωρούμε ότι προωθώντας προγράμματα και δραστηριότητες για την μονόπλευρη ενδυνάμωση του γυναικείου ρόλου (Άρθρο 12.6) εντός της οικογένειας, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για την ολιστική προστασία της οικογένειας ως σύνθετου κοινωνικού σώματος, αυτό θα έχει ως μακροπρόθεσμη συνέπεια ένα νέο «κύκλο αίματος» εντός μιας κοινωνίας που συνεχίζει να θεωρεί τον εαυτό της ως την αρένα για τη σύγκρουση μεταξύ των φύλων.

Ως χριστιανοί, καταδικάζουμε κάθε εκδήλωση βίας εναντίον κάθε ανθρωπίνου όντος και θεωρούμε ότι, με δεδομένη την πλημμελή ή και ανύπαρκτη προστασία των γυναικών στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, η Σύμβαση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία τους.

Παρότι επιθυμούμε να αποκλείσουμε τις χριστιανικά απαράδεκτες ομόφυλες σεξουαλικές σχέσεις, ως χριστιανοί δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αρνηθούμε την προστασία των γυναικών και κάθε ευάλωτου προσώπου στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο με το επιχείρημα ότι η παρούσα Σύμβαση προστατεύει και τις ομόφυλες σχέσεις.

Ως χριστιανοί, οφείλουμε να εργασθούμε στην Ευρώπη για μια οικογένεια της οποίας τα μέλη απολαμβάνουν αμοιβαίο σεβασμό – άνδρες και γυναίκες εξίσου. Πιστεύουμε ότι δίχως την ελεύθερη ανάδειξη όλων των ταλέντων, με τα οποία προίκισε ο Θεός το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, δεν μπορεί να υπάρξει υγιής συνθήκη για την οικογένεια. Ειδικά μάλιστα για την έννοια της ελευθερίας, πιστεύουμε ότι αυτή δεν μπορεί να κατανοείται ανεξάρτητα από την ελευθερία που μας χορήγησε και μας χορηγεί ο Χριστός, με την άφεση των αμαρτιών μας και την αγάπη Του, που ως ανεξάντλητη πηγή αρδεύει διαρκώς εν Αγίω Πνεύματι τις πράξεις και το είναι μας.

Ως χριστιανοί πολίτες υποστηρίζουμε θερμά αυτήν τη διεθνή συνθήκη για την προστασία των γυναικών ενάντια στην οικογενειακή βία. Παράλληλα, οφείλουμε να εργασθούμε για μια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη που θα προστατεύει την οικογένεια ως κοινωνικό σώμα, στην προοπτική της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου, ώστε να αναδειχθεί η ιερότητά της. Ένας σημαντικός αριθμός Οργανώσεων δραστηριοποιήθηκαν για πάνω από 10 χρόνια για τη δημιουργία αυτής της Συνθήκης. Εμείς, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τι κάνουμε μόνοι ή και σε συνεργασία με άλλες χριστιανικές ομολογίες ώστε να διατρανωθεί η ιερότητα του θεσμού της οικογένειας και η σημασία του για την επιζητούμενη κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική μας ταυτότητα;

Για το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ,

Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Γεώργιος Λέκκας.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ