γεγονοτα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη και η Οικογένεια

Στις 25 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες Επιστημονικό Σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα: «Βαδίζοντας προς την ενηλικίωση: Επιπτώσεις στις δημογραφικές εξελίξεις».

Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος περίπου 150 εκπρόσωποι όλων των θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ακαδημαϊκοί, Πανεπιστημιακοί, Πρέσβεις, Σύμβουλοι και άλλοι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών από την ΕΕ επί θεμάτων ευρωπαϊκής οικογενειακής πολιτικής, ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι παρευρισκόμενοι, μελετητές και ερευνητές, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να διδαχθούν, μέσα από νέες δημογραφικές μελέτες, για τις προσπάθειες χάραξης μιας νέας πολιτικής της Επιτροπής με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος στην ΕΕ. Οι μελέτες οι οποίες παρουσιάστηκαν από τους ειδικούς αναλυτές της European Social Survey (Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα), καθώς και άλλων ευρωπαϊκών μελετών για την μετάβαση των νέων προς την ενηλικίωση, αναδεικνύουν το γεγονός ότι η επίτευξη της ανεξαρτησίας είναι ένα βασικό βήμα για τους νέους προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Αυτή η σύνθετη διαδικασία, που φέρνει σε αντίθεση την πρόσβαση στην απασχόληση, την κατοικία και τους σταθερούς οικονομικούς πόρους και τη δημιουργία της οικογένειας, μεγαλώνουν την περίοδο της ενηλικίωσης στην Ευρώπη (από 22 στα 26 έτη).

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι τεράστιες και έχουν άμεση επίδραση πάνω στα σχέδια των νέων για την οικογενειακή ζωή αλλά και στις δημογραφικές εξελίξεις σε όλες τις ευρωπαϊκές Χώρες. Έτσι τα ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν πρώτον, τις νέες μορφές μετάβασης προς την ενηλικίωση στην Ευρώπη, δεύτερον, τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη των νέων και μάλιστα αυτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν από νωρίς την οικογένειά τους και τρίτον, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των διαφόρων παραγόντων στην αντιμετώπιση του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην νέα αυτή πραγματικότητα η Εκκλησία και οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν με την ηθική και οικονομική στήριξη των νέων αλλά και μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μιας σύγχρονης ποιμαντικής των νέων οικογενειών.