γεγονοτα

Οι Εκκλησίες απέναντι στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

Κοινή επιστολή του KEΚ και της CCEE στις Εκκλησίες της Ευρώπης

Η επιστολή αυτή συντάχθηκε από κοινού από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KΕΚ) και από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών (Καθολικών) Επισκοπικών Συνόδων (CCEE). Έχει ως θέμα μια από τις βασικές ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που αφορά στον καθένα και στην καθεμιά μας. Έχει επιπτώσεις στη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Η γη και όλα τα οικοσυστήματά της είναι ένα πολύτιμο δώρο που έχουμε λάβει από το Θεό.

Παρά την παγκόσμια κρίση - οικονομική, περιβαλλοντική ή οποιαδήποτε άλλη - καλούμαστε να ζήσουμε με ένα τρόπο, ο οποίος εκφράζει την πίστη και την ελπίδα μας, την αγάπη προς τον Θεό, καθώς επίσης και το σεβασμό μας προς τη δημιουργία του Θεού.

Σε έναν κόσμο που έχει περιορισμένους φυσικούς πόρους, πρέπει να ενθαρρύνουμε έναν τρόπο ζωής που να αποτρέπει την κατάχρηση των δώρων του Θεού μέσα στη δημιουργία και να προωθεί μια καλή διαχείριση όλων των στοιχείων που μας δώρισε ο Θεός. Σ' αυτή την προοπτική, πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας, και ιδιαίτερα από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να τεθούν επί κεφαλής των προσπαθειών, κυρίως λόγω της ευθύνης τους για την επί δεκαετίες συσσώρευση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (GES) στην ατμόσφαιρα της γης. Το αθροιστικό αποτέλεσμα αυτών των αερίων είναι μια από τις πολλές προκλήσεις που πρέπει να διαχειριστούμε σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων. Μας υποχρεώνει επίσης να αλλάξουμε ριζικά τις καθημερινές συνήθειές μας είτε ως κοινότητες είτε ως άτομα.

Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που έχει προγραμματισθεί να γίνει στην Κοπεγχάγη από τις 7- 18 Δεκεμβρίου, οι σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα ληφθούν, θα επηρεάσουν πολλές πτυχές της ζωής μας και άμεσα και στο εγγύς μέλλον. Το ΚΕΚ και η CCEE, μαζί με πολλές άλλες Εκκλησίες στην Ευρώπη, πιστεύουν ότι τα ζητήματα που θα συζητηθούν σ' αυτή τη Διάσκεψη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με τις τεχνικές όψεις της κλιματικής αλλαγής: η ηθική, ο πολιτισμός, η πίστη και η θρησκεία είναι ουσιαστικά στοιχεία στον τρόπο ζωής μας και πρέπει να ληφθούν υπόψη, εάν επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και να εγγυηθούμε μια ολοκληρωμένη ανθρώπινη ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι μόνο με μια αυθεντική ανθρώπινη οικολογία, που λαμβάνει υπόψη της όχι μόνον τα δικαιώματα, αλλά και τις ευθύνες τόσο του ενός προς τον άλλον όσο και προς τις μελλοντικές γενιές, μπορεί να μας δώσει τα μέσα για μια καλύτερη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος.

Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αναδείξει την κοινή ευθύνη των χωρών μελών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τις Εκκλησίες και τους Χριστιανούς στην Ευρώπη να λάβουν κατάλληλα μέτρα, κατά τις ερχόμενες εβδομάδες, για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής:

Προσευχόμαστε στο Θεό, με τη χάρη και την σοφία Του, να μας δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της τρέχουσας περιβαλλοντικής κρίσης. Το πράττουμε αυτό σε απάντηση της πρόσκλησης του Ιησού, κατά την μαρτυρία του Ευαγγελίου, υπέρ μιας κοινωνίας βασισμένης στη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

Η CCEE και το ΚΕΚ, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο (ECEN), θα παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης. Θα απαντήσουμε ευχαρίστως σε ερωτήσεις σας σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της επιστολής.

Άγιος Γάλλος/Γενεύη, 6 Νοεμβρίου 2009

Fr. Duarte da Cunha, Γενικός Γραμματέας του CCEE
Ven. Colin Williams, Γενικός Γραμματέας του ΚΕΚ

(μετάφραση Δρ. Κων/νος Β. Ζορμπάς)