γεγονοτα

Συγχαρητήρια Επιστολή Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος απέστειλε προς τον Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ συγχαρητήρια επιστολή σχετική με την έκδοση του αναμνηστικού τεύχους που εκδόθηκε με την συμπλήρωση δεκαετίας από της ιδρύσεως του Γραφείου μας. Η Επιστολή έχει ως εξής:

«Πανιερώτατε και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Άγιε Αχαΐας κ. Αθανάσιε,

Μετ' ιδιαιτέρας χαράς έλαβον το πόνημα υπό τον τίτλον 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΟΤΥΡΓΊΑΣ (1998-2008)', το οποίο ευγενώς μού αποστείλατε και έρχομαι δια της παρούσης να εκφράσω τόσο τις ευχαριστίες μου για την πρόφρονα αποστολή, όσο και τις συγχαρητήριες προσρήσεις μου επί τω συγκινητικώ γεγονότι της συμπληρώσεως δεκαετίας αγλαοκάρπου, τετιμημένης και θεοφιλούς διακονίας της Πανιερότητός σας μετά των αξίων συνεργατών αυτής εν τω συγκεκριμένω Γραφείω.

Το πόνημά σας αυτό έπρεπε να εκδοθεί ούτως ώστε οι νεότερες γενιές να καθίστανται γνώστες της όλης ιστορίας του Γραφείου της Εκκλησίας μας εν τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, εκεί εις το κέντρον τόσων σημαντικών αποφάσεων δια τα κράτη-μέλη, αλλά και την Ευρώπην γενικότερον.

Εν αγαλλιάσει πνευματική συγχαίρων την Πανιερότητά σας για τα όσα αγαθά, όσια και άγια αύτη μοχθεί ευαγγελιζομένη πάντοτε την ειρήνη του Τριαδικού Θεού τοις εγγύς και τοις μακράν, και ευχόμενος ο Δομήτωρ Κύριος ημών Ιησού Χριστός να σας χαρίζει έτη ως πλείστα και δαψίλειαν θείων δωρημάτων προς συνέχισιν της αιγληφόρου αρχιερατικής διακονίας σας, διατελώ

Μετ' αδελφικών ασπασμών και πολλής αγάπης εν Χριστώ Αναστάντι

+ Ο Αθηνών Ιερώνυμος

Εν Αθήναις τη 24η Απριλίου 2009»