γεγονοτα

Ευρωεκλογές, 7 Ιουνίου 2009

Το γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, προσφέρει στην ιστοσελίδα του σχετικό φυλλάδιο, το οποίο επιμελήθηκε ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, σύμβουλος της Αντιπροσωπείας μας. Το φυλλάδιο ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για τη σημασία της συμμετοχής τους στις ευρωπαϊκές εκλογές (7 Ιουνίου 2009).

Βλ. τη σχετική ιστοσελίδα:

http://www.ecumenicalvoices2009.eu /fileadmin/sss/groups/308/Billeder/ GR_Election_Leaflet.pdf

Βλ. επίσης του ιδίου:

http://www.regue.eu/view.asp?pid=2014&cid=69&sid=83&ssid=0〈=2