γεγονοτα

O διάλογος μεταξύ των εκκλησιών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση των Αντιπροσωπειών των Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από πρόσκληση της Επιτροπής «Εκκλησία και Κοινωνία» της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK/CEC). Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 15 περίπου εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης και κυρίως να συνδιαλεχθούν πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι Εκκλησίες θα συνεργασθούν με τα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα που η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ (από την 1η Δεκεμβρίου). Στην εν λόγω συνάντηση η Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Σύμβουλο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Jorge Cesar Das Neves, Σύμβουλος του κ. J. M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί θρησκευτικών θεμάτων. Ο κ. Das Neves αναφέρθηκε σε τρία σημεία: Πρώτον, στη σημασία του άρθρου 17 της νέας Συνθήκης της Λισσαβόνας για το διάλογο με τα θεσμικά ευρωπαϊκά Όργανα, δεύτερον, στο διάλογο με τις θρησκείες και τρίτον, στις σημαντικές προκλήσεις οι οποίες ανοίγονται για τις Εκκλησίες με τον διάλογο. Ο ίδιος τόνισε ότι ο «νέος διάλογος», σύμφωνα με το άρθρο 17, παρέχει στις Εκκλησίες και τις Θρησκευτικές Κοινότητες τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση μερικών από τις σημερινές σοβαρές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπως η μεταναστευτική πολιτική, το θέμα της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προαγωγή των παγκόσμιων αξιών και αρχών κ.ά.

Με τη συνάντηση αυτή, τη δεύτερη κατά σειρά, φαίνεται να σημειώθηκε ένα ακόμη βήμα στον διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει λειτουργικό το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Η μέχρι σήμερα εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το διάλογο μεταξύ αυτής από τη μία και των Εκκλησιών και των θρησκευτικών κοινοτήτων από την άλλη, θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διεξαγωγή του διαλόγου (βλ. άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισσαβόνας). Αναμένεται να ακολουθήσει ο καθορισμός αντίστοιχων αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, κ.λπ., αλλά και ένας υπεύθυνος συντονισμός εκ μέρους των Εκκλησιών για μια αποτελεσματική και συλλογική εκπροσώπησή τους στα ανώτατα αυτά Ευρωπαϊκά Όργανα.