γεγονοτα

Συνάντηση για το μάθημα των Θρησκευτικών στο συμβούλιο της Ευρώπης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερης συνάντησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου, με θέμα τη θρησκευτική διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου (29 και 30 Ιουνίου). Στη συνάντηση αυτή, όπως και κατά την προηγούμενη το 2008, έλαβαν μέρος τα κράτη μέλη και οι παρατηρητές του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντιπρόσωποι των θρησκευτικών και μη θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσα σε έναν ανοικτό και διαφανή διάλογο γύρω από το σημαντικό θέμα «η διδασκαλία των μαθήματος των θρησκευτικών ως εργαλείο γνώσης του θρησκευτικού φαινομένου και των διαφόρων θρησκευτικών ή μη πεποιθήσεων στην εκπαίδευση. Συμβολή στην δημοκρατική εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον διαπολιτισμικό διάλογο».

Την επιστημονική αυτή εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλαμισμού, εκπρόσωποι φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πανεπιστημιακοί, Σύμβουλοι και άλλοι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, ύστερα από πρόσκληση του κ. Guido Bellatti Ceccoli, Πρέσβη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο και Προέδρου της Ομάδας της Επιτροπής των Υπουργών για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεότητα και το Περιβάλλον και του κ. Christian Oldenburg, Πρέσβη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δανίας και Προέδρου της Ομάδας της Επιτροπής των Υπουργών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συμμετείχαν επίσης η κ. Gabriella Battaini-Dragoni, Συντονίστρια του Διαπολιτισμικού διαλόγου του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπρόσωποι του νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland (Όσλο, Νορβηγία), το οποίο μελετά το θέμα του διαθρησκειακού διαλόγου στην Εκπαίδευση και άλλα στελέχη του Συμβουλίου. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα της διαπολιτισμικής διαφορετικότητας είναι διάχυτο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας. Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος, ώστε η διαφορετικότητα να μην αποτελεί στοιχείο συγκρούσεων αλλά πηγή αμοιβαίου εμπλουτισμού και να ενθαρρύνει την κατανόηση, τη συμφιλίωση και τον αλληλοσεβασμό μέσα στις σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σκοπός της όλης προσπάθειας ήταν η μελέτη δύο βασικών κειμένων της Λευκής Βίβλου (White Paper) για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και της Οδηγίας (Recommadation) CM/Rec(2008)12 με τίτλο «Οι θρησκευτικές και μη θρησκευτικές πεποιθήσεις στην διαπολιτισμική εκπαίδευση».

Η διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει εμπλουτισθεί με σειρά σημαντικών συναντήσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Τρίτη Διάσκεψη κορυφής των επικεφαλής των Κρατών και των Κυβερνήσεων στη Βαρσοβία, τον Μάιο του 2005. Η Δήλωση (Déclaration de Faro), η οποία υιοθετήθηκε στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού τον Οκτώβριο του 2005, πρότεινε, μεταξύ άλλων, και την προετοιμασία ενός «βιβλίου» για το διαπολιτισμικό διάλογο. Ποικίλες συναντήσεις έλαβαν χώρα, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2006, με αντικείμενο το ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η «Λευκή Βίβλος» δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2008 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 47 Κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η Οδηγία για τη θρησκευτική διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου βασίστηκε στη «Λευκή Βίβλο» για τον διαπολιτισμικό διάλογο και δίδει προτάσεις και κατευθύνσεις για τη σημασία της διδασκαλίας των Μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από την πλευρά του ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς υπογράμμισε ότι «η Θρησκεία αποτελεί το κατ' εξοχήν συστατικό μίας κοινωνίας που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Είναι επιτακτικό για τους μαθητές και τις μαθήτριες, κυρίως μετανάστες, να γνωρίζουν όχι μόνον την πλούσια θρησκευτική παράδοση του τόπου τους, αλλά και τις υπόλοιπες θρησκευτικές παραδόσεις, ώστε να προάγεται η κατανόηση, η ανοχή και η συμφιλίωση μεταξύ όλων των ανθρώπων της οικουμένης, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεποιθήσεις. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η υποχρεωτική διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών, ακόμη και στους μαθητές εκείνους που δεν επιθυμούν, για διαφόρους λόγους, να παρακολουθήσουν ένα ομολογιακό μάθημα». Επεσήμανε μάλιστα την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των Θεολόγων Καθηγητών (ΠΕ1), στα πλαίσια του Προγράμματος της δια βίου εκπαίδευσης, πρόταση η οποία υιοθετήθηκε στα συμπεράσματα της παραπάνω συνάντησης.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη ενθάρρυναν τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης να συντονίσει, να τονώσει και να καθοδηγήσει ποικίλες δράσεις για τους Εκπαιδευτικούς του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί η υποχρεωτικότητα του Μαθήματος, αλλά και να τυπωθούν νέα εγχειρίδια προς ενίσχυση του έργου των Καθηγητών. Υπογράμμισαν τέλος τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βοηθήσουν τους νέους και τις νέες κάθε πίστης και πεποίθησης με κοινές συναντήσεις και με τη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων που αφορούν την ηθική διάσταση της καθημερινότητάς τους.

http://www.coe.int/t/dc/press/news/20090602_cm_dialogue_interculturel_fr.asp