γεγονοτα

20η Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Εκπάιδευσης) για το Πρόγραμμα «Jean Monnet”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 20ης Διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα «Jean Monnet", οι οποίες έλαβαν χώρα στο κτήριο Charlemagne, από 7-8 Σεπτεμβρίου 2009, στις Βρυξέλλες. Το θέμα της Διάσκεψης είχε ως τίτλο «20 έτη υποστήριξης των μελετών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από τη δράση του Jean Monnet στο Πρόγραμμα "Jean Monnet"». Η επιστημονική αυτή εκδήλωση είχε μία ξεχωριστή εορταστική ατμόσφαιρα για τη συμβολή του δικτύου των ακαδημαϊκών σπουδών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ένταξης και στην καλύτερη γνωριμία με την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 1989, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη μελέτη για την ευρωπαϊκή ένταξη σε Πανεπιστήμια όλου του κόσμου μέσω του Προγράμματος «Jean Monnet». Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τους καθηγητές ευρωπαϊκών σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε 62 Χώρες. Τα τελευταία είκοσι έτη, το δίκτυο «Jean Monnet» περιλαμβάνει 146 πρότυπα κέντρα, 839 πανεπιστημιακές έδρες και 2060 πανεπιστημιακές ενότητες (σύντομες σειρές μαθημάτων σχετικά με την ευρωπαϊκή ένταξη). Στις ημέρες μας αποτελεί το σημαντικότερο ευρωπαϊκό όργανο επικοινωνίας για την κατανόηση, την ιστορία και τα έργο της ΕΕ στα Κράτη μέλη και σε όλο τον κόσμο.

Στην παραπάνω επιστημονική εκδήλωση έλαβαν μέρος περίπου 450 πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι του Προγράμματος «Jean Monnet», εκπρόσωποι όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ακαδημαϊκοί, Πανεπιστημιακοί, Πρέσβεις, Σύμβουλοι και άλλοι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών από όλο τον κόσμο επί θεμάτων ευρωπαϊκής πολιτικής επικαιρότητας, ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι παρευρισκόμενοι, μελετητές και ερευνητές για το μέλλον της ΕΕ, οι οποίοι χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Jean Monnet» της Επιτροπής, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να διδαχθούν, μέσα από ένα καρποφόρο διάλογο, την νέα χάραξη πολιτικής της Επιτροπής, τις τρέχουσες πολιτικές μεταβολές στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της συνταγματικής εξέλιξής της.

Το κυριότερο σημείο της φετινής Διάσκεψης ήταν η ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ των καθηγητών του Προγράμματος «Jean Monnet», από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, καθώς και μια ακαδημαϊκή ανάλυση των τρεχόντων πιεστικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ όπως ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η τρέχουσα οικονομική ύφεση και ο ρόλος του Ευρώ, η μεταναστευτική πολιτική, οι Ευρω-μεσογειακές σχέσεις και ο διαπολιτισμικός διάλογος.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ο κ. Ján Figel', Επίτροπος για την εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμό και νεολαία, παρουσίασε το δίκτυο των Πανεπιστημίων και συνεχάρη για την προσφορά τους στην προσπάθεια να διαδοθεί η ιδέα της ΕΕ. Για τη φετινή χρονιά τιμώμενο πρόσωπο ήταν η Γαλλίδα καθηγήτρια Catherine Flaesch-Mougin (Πανεπιστήμιο Rennes 1).

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος κ. Jose Manuel Barroso, σε μία περίοδο κρίσιμη για τον ίδιο [Να σημειωθεί εδώ ότι ο κ. J. M. Barroso διαβίβασε τόσο στους Προέδρους των Κομμάτων όσο και στον κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για τη θητεία της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009-2014). Η ψηφοφορία θα γίνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 16 Σεπτεμβρίου, στο Στρασβούργο. Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του κ. Barroso έχουν δημοσιευθεί στην παρακάτω διεύθυνση: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/], είχε την ευκαιρία να κάνει μια σημαντική τοποθέτηση ως προς το μέλλον της Ευρώπης. «Οι καιροί που διανύουμε, είπε, δεν είναι συνηθισμένοι. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ένα πρόγραμμα εργασίας για τη ριζική αναμόρφωσή της. Μόνο με κοινή προσπάθεια μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει την αναγκαία κρίσιμη μάζα. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: είτε θα διαμορφώσουμε συλλογικά τη νέα τάξη πραγμάτων, είτε η Ευρώπη θα τεθεί στο περιθώριο». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μ. Barroso έκανε επίσης ουσιαστικές επισημάνσεις για την ηθική της Ευρώπης και τις αξίες της. Σε πολλά σημεία της ομιλίας σημείωσε τα εξής: «Πιστεύω ότι μετά την οικονομική κρίση ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. Για μένα, αυτή η κρίση βρίσκεται πιο πάνω από οποιαδήποτε κρίση της αγοράς. Βλέπω κυρίως μια κρίση των αξιών...» και συνέχισε: «Για μένα η Ευρώπη στην οποία πιστεύω και επιθυμώ να οικοδομήσω, είναι μια Ευρώπη με φιλοδοξίες και μια Ευρώπη για τους πολίτες, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια Ευρώπη των αξιών». Σε άλλο σημείο υπογράμμισε τις αξίες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα Κράτη μέλη της ΕΕ και τόνισε: «Φυσικά δεν αναφέρομαι σε ένα συγκεντρωτισμό των εξουσιών. Αντίθετα, το έχω επανειλημμένα αναφέρει, η επικουρικότητα μαζί με την αλληλεγγύη, αποτελούν τις βασικές αρχές που πρέπει να διαφυλάξουμε. Αυτό για το οποίο μιλώ, είναι το ευρωπαϊκό πνεύμα, μια γνήσια ευρωπαϊκή δέσμευση, των ευρωπαϊκών αξιών και της καλλιέργειας της ευρωπαϊκής κουλτούρας, μέσα στον πλήρη σεβασμό του δικαίου και της κοινοτικής μεθόδου»

[Βλ. ολόκληρη την ομιλία στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/362&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr)].

Μια άλλη διάσταση που θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι και οι ενδιαφέρουσες αναφορές στην ενότητα για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Όπως επεσήμαναν οι περισσότεροι από τους ομιλητές, ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί το κλειδί της συνύπαρξης των λαών στη Μεσόγειο. Όταν υπάρχουν προβλήματα αυτά δεν μπορούν να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα μιας σύγκρουσης των πολιτισμών, αλλά μιας σύγκρουσης συμφερόντων! Η ύπαρξη μάλιστα ενός μεγάλου πλήθους προσφύγων, νόμιμων ή παράνομων, σιγά-σιγά έρχεται να συμπληρώσει το πολιτισμικό μωσαϊκό της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν τον ξένο είτε μέσα από μια έντονη εθνικιστική αντίδραση είτε μέσα από τον φόβο της τρομοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν μία από τις ουσιαστικές προτάσεις ήταν να ενισχυθεί επίσημα πλέον από το Πρόγραμμα «Jean Monnet» ο διαπολιτισμικός διάλογος σε όλα τα Πανεπιστήμια, ώστε να βοηθήσουν στην κοινωνική συνοχή της Ευρώπης, η οποία προβλέπεται ότι θα είναι δύσκολη.

*

Οι προηγούμενες Διασκέψεις έχουν εξετάσει ποικίλα θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, οι ίσες ευκαιρίες, η παγκοσμιοποίηση, η Κοινωνία των Πολιτών κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Jean Monnet» ο αναγνώστης μπορεί να δει την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning programme/doc88_en.htm