Γενικές Πληροφορίες

Δωρητές

Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλονται στους δωρητές, χωρίς την ενίσχυση και στήριξη των οποίων δε θα ήταν δυνατόν το Γραφείο να στεγασθεί στον ευπρεπή χώρο που διαθέτει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ευχαριστίες εκφράζονται κατ' αρχήν στην Ελληνική Κυβέρνηση για κάθε είδους εξυπηρέτηση που έχει ως τώρα παράσχει. Ένα "ευχαριστώ" είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής προς τη μεγάλη ευεργέτρια της Αντιπροσωπείας, την κυρία Αναστασία Δημητρίου Αγγελοπούλου.

Επίσης ευχαριστούμε την Εταιρεία "Αθηνά", την Εταιρεία "Ασπίς-Πρόνοια", τον αγιογράφο κ. Κώστα Ξενόπουλο, τον κ. Δημήτριο Παύλου-Βρεττό, την κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, την κυρία Ηλέκτρα Λαϊνοπούλου, τον κύριο Ηλία Λαλαούνη, τον κύριο Γρηγόρη Κυριτσάκα, τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, τη Φαρμακευτική Εταιρεία ΕΛΠΕΝ, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πανελλήνιον Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται στην ομάδα των καλών Κυπρίων φίλων που αγκάλιασαν την προσπάθεια με εγκαρδιότητα: τον κύριο Πασχάλη Πασχαλίδη, τον κύριο Δαμιανό Κωνσταντίνου, την Ελληνική Τράπεζα, τον κύριο Χαράλαμπο Χριστοφόρου, τον κύριο Ανδρέα Κύρη και τον κύριο Ηλία Τσάκο. Eυχαριστίες στον κύριο Κωνσταντίνο Κουκκουλλή, που εκτός των άλλων προσφέρθηκε ευγενώς να χρηματοδοτήσει την ετήσια συνδρομή της ιστοσελίδας μας.

ΔΩΡΗΤΕΣ

 1. ΕΛΛ. ΤΕΧΝ. ΒΙΟΜΗΧ. & ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΘΗΝΑ"
 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 3. ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
 4. Εταιρεία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ"
 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 6. κ. Αναστασία Αγγελοπούλου
 7. κ. Δέσποινα Μοιραράκη
 8. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
 9. ΠΡΟΜΟΤ ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ
 10. κ. Ανδρέας Κύρης
 11. κ. Πασχάλης Πασχαλίδης
 12. κ. Χαράλαμπος Χριστοφόρου
 13. κ. Κωνσταντίνος Κουκκουλλής
 14. κ. Ηλίας Τσάκος
 15. κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος (Αγιογράφος)
 16. κ. Ηλίας Λαλαούνης
 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 18. κ. Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης
 19. κ. Δημήτριος Βρεττός Παύλου
 20. Alpha Bank
 21. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.
 22. Υπουργείο Πολιτισμού
 23. Πανελλήνιον Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου
 24. Κωνσταντίνος Τσουκαλίδης