Συνεργάτες

Άλλες πληροφορίες:

.

Ο Αντώνης Καστρισιανάκης εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1981 μέχρι το 2018.

Κατά το διάστημα 1981-1990, ασχολήθηκε κυρίως με την Ευρωπαϊκή πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Πορτογαλία, με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στη Γαλλία και την Ιταλία, και με τη μεταρρύθμιση των κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που εφάρμοσαν τη νέα τότε πολιτική Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής της ΕΕ. Διετέλεσε επίσης μέλος του ιδιαίτερου Γραφείου του Επιτρόπου BruceMillan.

Από το 1990 μέχρι το 2001, ως Προϊστάμενος Τμήματος, ασχολήθηκε αρχικά με τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στήριξης της Ειρήνης και της Συμφιλίωσης στην Ιρλανδία - Βόρεια Ιρλανδία, και με το γενικό συντονισμό των δράσεων του ΕΚΤ. Στη συνέχεια ανέλαβε για λίγο την ευθύνη για την πολιτική της Ένωσης για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην υποσαχάρια Αφρική. Επανήλθε στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, όπου χειρίστηκε τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες INTERREG και URBAN και κατόπιν ανέλαβε την ευθύνη των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ιταλία. Διετέλεσε και μέλος της Ομάδας Κρούσης, υπό τον Αντιπρόεδρο NeilKinnock, για τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2001 μέχρι το 2006, ως Διευθυντής με ευθύνη τη χάραξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση, ασχολήθηκε με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οικονομικής Πολιτικής προς τα Κράτη μέλη, τη μελέτη των αγορών εργασίας, το συντονισμό των Οργανισμών Απασχόλησης των Κρατών μελών, την πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή. Εκπροσώπησε επίσης την Επιτροπή στην Ομάδα Κρούσης, υπό τον WimKOK, πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, που επιφορτίστηκε με την υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προώθηση της απασχόλησης στην ΕΕ, και προετοίμασε τη σχετική έκθεση (Jobs, jobs, jobs!).

Από το 2007 μέχρι το 2018, οπότε συνταξιοδοτήθηκε, διηύθυνε την τελωνειακή πολιτική της Ένωσης κυρίως σε θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας της διακίνησης του εμπορίου και προστασίας των επιχειρήσεων και καταναλωτών, καθώς και τις τελωνειακές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Διηύθυνε και διεξήγαγε διαπραγματεύσεις εκ μέρους της ΕΕ και παρακολούθησε την εφαρμογή συμφωνιών σε όλες τις ηπείρους, ιδιαίτερα με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ελβετία, Καναδά, Ιαπωνία, Μαρόκο. Εκπροσώπησε την ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.

Από το 2018 είναι σύμβουλος στο InternationalSummitonBorders (ISoB), Ουάσιγκτον.

Σπούδασε Philosophy, Politics and Economics (PPE) στηνΟξφόρδη. Είναι διπλωματούχος του Κολλεγίου της Ευρώπης, στη Bruges, όπου και εργάστηκε ως Βοηθός Οικονομικών Σπουδών πριν προσληφθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως στέλεχος της Επιτροπής συνέχισε να παραδίδει εκεί μαθήματα επί σειράν ετών.

Υπηρέτησε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Αγνή Τσερκέζογλου.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορία Προσωπικό Συνεργάτες Αντώνης Καστρισιανάκης