γεγονοτα

Εκπαίδευση και ανεργία των νέων

SIMBOULIO
Με κεντρικό θέμα «Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων» συνήλθε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 10 Φεβρουαρίου 2012, υπό την Προεδρία της Δανίας.

Το Συμβούλιο συζήτησε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Europe 2020" στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ύστερα και από την επίσημη Επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόσο (31.01.2012) σχετικά με την εντατική συνεργασία με τα Κράτη-μέλη, τα διαρθρωτικά ταμεία για την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και με την υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση των Υπουργών Παιδείας σε σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ετέθησαν από την Δανέζικη Προεδρεία του Συμβουλίου, σχετικά με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Εκπαίδευση και τον τρόπο παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται στις σχολικές μονάδες.

Οι περισσότεροι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν οι ποικίλες ανισότητες στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, οι Υπουργοί τόνισαν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, πολλοί Υπουργοί ανέπτυξαν επιχειρήματα για την ανάγκη οικονομικών επενδύσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα με έναν αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Η αναγκαία χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από αδιάθετα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από τυχόν διαθέσιμα εθνικά κονδύλια, περιλαμβανομένων κονδυλίων προερχόμενων από κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικές πηγές.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

simboulio1

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2012 Εκπαίδευση και ανεργία των νέων