γεγονοτα

Η «Ημέρα της Ευρώπης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

9-4-12Η 9η Μαΐου αποτελεί ημερομηνία με ιδιαίτερη σημειολογική όσο και ουσιαστική σημασία στην πορεία της ενοποίησης της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου του 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman κάλεσε τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συνεργαστούν στην παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια υπερεθνικής θεσμικής ολοκλήρωσης και είχε σαφείς πολιτικούς στόχους παρά τη φαινομενική και συχνά υποβαθμισμένη σημασία που της αποδίδεται. Σύμφωνα με το Γερμανό Καγκελάριο Konrad Adenauer η ΕΚΑΧ θα προσέφερε στη Γερμανία την ευκαιρία να «αποκαταστήσει πολιτικά τη χώρα και να προσεγγίσει τη Γαλλία». Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, «εκτιμώ και πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια των έξι Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην ΕΚΑΧ συνειδητοποιούν (…) ότι ο πολιτικός στόχος αυτής της προσπάθειας, η πολιτική σημασία της δημιουργίας της ΕΚΑΧ είναι πολύ σημαντικότερος από τις οικονομικές επιδιώξεις».

Φέτος, με την ευκαιρία της «Ημέρας της Ευρώπης» το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία προβληματισμού με θέμα «Αναγέννηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Reviving the values of the European Union). Τόπος συνάντησης ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (9.5.2012) και έλαβαν μέρος οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσώπησε ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Hans-Gert Poettering, πρ. Πρόεδρος του ΕΛΚ, υπό την Προεδρία του Joseph Daul, Προέδρου του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚ χαιρέτησε τους παραβρισκόμενους τονίζοντας ότι σήμερα είναι ημέρα που γιορτάζουμε τη διαρκή ειρήνη, την οικονομική συνεργασία, τις μετακινήσεις χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, την πίστη στον σεβασμό της ελευθερίας και του κράτους δικαίου, καθώς και της διαφορετικότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Eπίσης επεσήμανε ότι «η άνοδος των λαϊκιστών και των ακραίων πολιτικών δυνάμεων είναι αποτέλεσμα μιας ισχυρής απουσίας του κουράγιου σε ορισμένα πολιτικά κόμματα που δεν λένε την αλήθεια στους ευρωπαίους πολίτες».

Ο πρώτος ομιλητής (Hans-Gert Poettering) υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε συνεχή πορεία και δεν είναι ένα ώριμο φρούτο που μπορείς να το κόψεις, όταν θελήσεις. Εάν υπάρχει ένα θαύμα συνύπαρξης 27 Κρατών-μελών στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των αξιών, οι οποίες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο δεύτερος ομιλητής (Herman Van Rompuy) τόνισε ότι οι αξίες της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας, του θάρρους, της αλήθειας και της πίστης στο κοινό όραμα για την Ευρώπη είναι εκείνες οι οποίες καθοδηγούν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι αξίες της οικονομικής αγοράς. Από την πλευρά του ο τρίτος ομιλητής (José Manuel Barroso) αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν οι αξίες της χριστιανικής παράδοσης τόσο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο για τους διαχειριστές της. Η σημερινή κρίση, επεσήμανε ο ίδιος, οφείλεται στην προτεραιότητα που δόθηκε στο οικονομικό κέρδος και την κατανάλωση αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα  το ηθικό πρότυπο της εργασίας. Το αποτέλεσμα της κρίσης αυτής είναι η αβεβαιότητα, η αστάθεια και ο φόβος, ο οποίος καλλιεργείται ποικιλοτρόπως από τους σημερινούς λαϊκιστές. Γι’ αυτό και η αλληλεγγύη πρέπει να συνυπάρχει με την υπευθυνότητα από και προς πάσα κατεύθυνση.

***

Από τα παραπάνω πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια συνεχής εγρήγορση από όλους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι όμως πρέπει να δούμε ότι η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο από μια απλή ημέρα εορτασμού. Τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες της Ευρώπης. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλουν στον καθορισμό του θεματολογίου για τα επόμενα έτη και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης με τη συμμετοχή τους στη σημαντικότερη στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα των πολιτών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, έως τις 9 Σεπτεμβρίου, και κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι πολίτες θα ερωτηθούν σχετικά με τα εμπόδια που υπάρχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ως ευρωπαίων πολιτών, όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όταν ψηφίζουν ή θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές ή όταν κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Η διαβούλευση διεξάγεται εν όψει του 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (IP/11/959). Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα ενσωματωθούν άμεσα στο θεματολόγιο πολιτικής της Επιτροπής.

Στην προσπάθεια αυτή οι Εκκλησίες δεν πρέπει να είναι αμέτοχες. Εάν η συνεχιζόμενη επικοινωνία με τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, στα πλαίσια του άρθρου 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας, φαίνεται να αποδίδει καρπούς, είναι καιρός οι ίδιες οι Εκκλησίες να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Η συμμετοχή αυτή δεν είναι μόνο στην αποδοχή ή μη των οικονομικών κονδυλίων για το φιλανθρωπικό τους έργο. Κανείς από τους ευρωπαίους εταίρους δεν ζητά την αλλοίωση της ταυτότητάς μας. Απεναντίας εάν νοιώθουμε υπεύθυνοι ευρωπαίοι πολίτες έχουμε καθήκον να καταδικάζουμε τα κακώς κείμενα, αλλά πρωτίστως να καταθέτουμε ουσιαστικές θέσεις και προτάσεις, όπως πρόσφατα έγιναν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Βέβαια είναι αλήθεια ότι στη νέα χιλιετία η Ευρώπη οπισθοδρομεί, καθώς η ίδια δεν διαθέτει ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά της Ευρώπης των αρχών της δεκαετίας του ’50. Τα ευρωπαϊκά όργανα λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές μίας κρίσης και δεν προωθούν λύσεις πατώντας γερά στις ευρωπαϊκές αξίες. Ως αποτέλεσμα, το όραμα ξεθωριάζει, κάτι που πολλοί αδυνατούν να κατανοήσουν ή αναγνωρίσουν. Ο ιδεαλισμός του παρελθόντος συνετρίβη από τις επιλογές της τεχνοκρατικής διαχείρισης, αφήνοντας ανέπαφο το ανθρωποκεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης της Ένωσης. Μόνο μέσα από την επιστροφή στις πρωτογενείς αξίες της ενοποιητικής διαδικασίας μπορούν να αποκατασταθούν οι σχέσεις ηγεσιών και συλλογικοτήτων. Κάθε άλλη επιλογή ενισχύει τις δυνάμεις κατακερματισμού και οδηγεί τους πολίτες να αντισταθούν σε επιλογές που υπονομεύουν το μέλλον τους.

9-4-121

9-4-122

9-5-212

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2012 Η «Ημέρα της Ευρώπης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο