γεγονοτα

Εκπαίδευση και οικονομική κρίση

thumb__Με κεντρικό θέμα «Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών σε περίοδο οικονομικών κρίσεων» συνήλθε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 26 Νοεμβρίου 2012, υπό την Προεδρεία της Κύπρου.

Το Συμβούλιο συζήτησε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020". Σε σχέση με τα τελευταία αποτελέσματα της Συνόδου κορυφής (22-23 Νοεμβρίου 2012) ομόφωνη ήταν η απόφαση των Υπουργών Παιδείας να μην γίνει καμία μείωση του Προϋπολογισμού σε θέματα παιδείας. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό κορμό της ΕΕ για την κοινωνική συνοχή και τη διασφάλιση των στόχων και των αξιών της και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί μέρος των περικοπών. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν θέματα τα οποία αφορούν στο Πρόγραμμα «Erasmus για Όλους» για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεότητα και τον αθλητισμό. Το Πρόγραμμα αυτό θα αντικαταστήσει από το 2014 τα ισχύοντα σημερινά προγράμματα. Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν και η προώθηση του προγράμματος για τον Αλφαβητισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών δεν διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, με αποτέλεσμα τα χαμηλά προσόντα να τους οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Επ΄ αυτού πρόκειται να πραγματοποιηθεί ειδική προβολή του θέματος με τίτλο « Η Ευρώπη αγαπά την ανάγνωση».

Ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης και η τοποθέτηση των Υπουργών Παιδείας σε σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ετέθησαν από την Κυπριακή Προεδρεία του Συμβουλίου, σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με το έργο των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Το ίδιο το κοινωνικό σύστημα αλλάζει και η οικονομική κρίση δημιουργεί νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. Ως εκ τούτου οι περισσότεροι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι ο εκπαιδευτικός παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν οι ποικίλες ανισότητες στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, οι Υπουργοί τόνισαν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις.

Από την πλευρά της Ελλάδος ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος  Αρβανιτόπουλος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να οδηγεί καθημερινά τους μαθητές, μέσα από την πρόοδο των μεθόδων διδασκαλίας του, την αποτελεσματικότητά του και την ποιότητα του έργου του αντιμετωπίζοντας τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2012 Εκπαίδευση και οικονομική κρίση