γεγονοτα

Συνεργασία για θέματα εκπαίδευσης στο Στρασβούργο

thumb_1349960542225Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK) για την Εκπαίδευση, οι οποίες διεξήχθησαν στο Στρασβούργο στις 06 και 07 Δεκεμβρίου 2012. Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος 10 εκπρόσωποι διαφόρων Εκκλησιών-μελών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία  και Γερμανία). Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασίες της Ομάδας έγιναν υπό τον συντονισμό του Peter Schreiner (Moderator) και του Κων. Ζορμπά (Co-moderator).

Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας αφού επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνάντησης αξιολόγησε σε πρώτη φάση το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Εκπαίδευση και Κατάρτιση  2020" (Education and Training 2020). Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής σημεία: α) Ευρώπη και Εκπαίδευση 2020, β) Εκπαίδευση και δημοκρατικοί πολίτες γ) Αξιολόγηση και ποιότητα της Εκπαίδευσης και δ) Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης (Rethinking Education).

Το δεύτερο μέρος των εργασιών επικεντρώθηκε κυρίως σε ένα νέο κείμενο εργασίας που ετοίμασε η ως άνω Ομάδα Εργασίας με τίτλο «Ο ρόλος της Εκπαίδευσης για δημοκρατικούς πολίτες» (Education for Democratic Citizenship). Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η Εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τη διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών. Η κοινωνία της γνώσης είναι βασική για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, επισημάνθηκε η κοινωνική διάσταση της Εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Για την επιτυχία αυτών των στόχων θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά των Εκκλησιών μια συνεργασία μεταξύ τους σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης ότι η νέα στρατηγική για την Εκπαίδευση 2020 επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός). Οι Εκκλησίες όμως θα πρέπει να επισημαίνουν και τις αξίες εκείνες, οι οποίες απορρέουν από την ανθρωποκεντρική θεώρηση της Παιδείας και βοηθούν στην κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της δικαιοσύνης.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, και ύστερα από πρόταση του Κων. Ζορμπά, να μελετηθεί περισσότερο το θεολογικό υπόβαθρο του παραπάνω κειμένου και να καθορισθεί ο ρόλος και η συμμετοχή των Εκκλησιών στη διαδικασία αυτή. Επί του θέματος αυτού ανατέθηκε στον ίδιο η σύνταξη σχετικής μελέτης. Επίσης αποφασίσθηκε να μελετηθεί το κοινωνικό όφελος όλων των πτυχών της εκπαιδεύσεως (holistic education) σε κάθε επίπεδο και να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 21 και 22 Μαρτίου 2013.