γεγονοτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (C.R.O.C.E.U.) ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞOY ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

DSC 0065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (C.R.O.C.E.U.)

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞOY ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ὡς ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμοὺς ἐπιθυμοῦμε ταπεινὰ νὰ διαβεβαιώσουμε τοὺς ἐν Χριστῶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας ὅτι συνεργαζόμαστε σταθερὰ μὲ τὶς Εὐρωπαϊκὲς Ἀρχές, ὥστε νὰ προωθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ τὶς ἀξίες, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Ἡ προσπάθειά μας αὐτὴ ἐνισχύεται μὲ τὴν συνεργασία μας μὲ τοὺς ὑπόλοιπους χριστιανοὺς καὶ μὲ κάθε ἄτομο καλῆς θελήσεως.

Παρακολουθοῦμε τὸ ἐπίπονο ἔργο τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ λάβει χώρα στὴν Κρήτη τὸν προσεχῆ Ἰούνιο 2016 καὶ γιὰ τὴν ὁποία προσευχόμαστε. Πιστεύουμε καὶ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Σύνοδος θὰ ἀνανεώσει τὴν ἐπιθυμία ὅλων τῶν πιστῶν νὰ καταστοῦν μάρτυρες τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἀποτελεῖ ὁπωσδήποτε μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία νὰ φανερωθεῖ ἐμπράκτως ἡ ἑνότητα ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἡ μαρτυρία γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ ἀποτελεῖ κλήση διακονίας γιὰ τὴν σωτηρία ὅλων. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθὼς ἡ ἐκκοσμίκευση ἔχει ἐπηρεάσει βαθιὰ τὶς σύγχρονες κοινωνίες, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ μέλη τους νὰ ἔχουν ἀπωλέσει τὴν ἀναφορά τους στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀλήθεια Του. Πιστεύουμε ὅτι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ζωτικῆς σημασίας, ἰδίως σήμερα ποὺ τὰ περιστατικὰ βίας, οἱ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες καὶ οἱ φρικαλεότητες ἐξοργίζουν πολλοὺς ἀνθρώπους καὶ καλλιεργοῦν τὸ αἴσθημα ὅτι ἡ ἀδικία εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ διεθνὴ κατάσταση πραγμάτων.

Ἐκφράζουμε τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὸν συνεχιζόμενο πόλεμο στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τόπους ποὺ κατοικοῦσαν ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Ἐκφράζουμε, ἐπίσης, τὴν ἀνησυχία μας σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση ποὺ προέκυψε μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν στὴν Εὐρώπη ὡς ἀσφαλὲς καταφύγιο γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὰ παιδιά τους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δημιουργεῖ πολλὰ ἐρωτήματα γιὰ τὶς συνθῆκες διαβίωσης στὴν χώρα καταγωγῆς τους καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἐπικρατεῖ παντοῦ στὸν κόσμο ἐπαρκῶς ἀσφάλεια καὶ εἰρήνη.

Στὴν προώθηση τῶν κοινῶν μας ἀξιῶν ἐμπίπτει καὶ ἡ ἀνησυχία μας γιὰ τὴν αὐξανόμενη ἀνισότητα στὴν κατανομὴ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὁ καταναλωτισμὸς καὶ ἡ ἀπληστία ἀποτελοῦν παράγοντες διάλυσης τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀλλαγὴ νοοτροπίας στὸν τρόπο ζωῆς μας (δηλ. ἡ μετάνοια) καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὸν πλησίον μας πρέπει νὰ καταστοῦν βασικὲς ἀξίες τῶν κοινωνιῶν μας.

Θεωροῦμε ὅτι ὡς Χριστιανοὶ πρέπει ἰδιαίτερα νὰ προστατεύσουμε τὴν παραδοσιακὴ μορφὴ οἰκογένειας, συστατικὸ στοιχεῖο ὕψιστης σημασίας γιὰ τὴν κοινωνία μας, καὶ νὰ δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἐκπαίδευση τῶν νεώτερων μελῶν της.

Προσευχόμαστε ἡ ἔκβαση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ δώσει ἐλπίδα σ’ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ διακαῶς τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη.

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Αἰμιλιανὸς Μπογιάννου

Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο

Ὁσιολογιώτατος Πρωθιερέας Δημήτριος Sizonenko

Πατριαρχεῖο Μόσχας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Καθ. SorinSellarus

Πατριαρχεῖο Ρουμανίας

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης

κ. Ἀντώνιος

Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Βρυξέλλες, 20 Ἀπριλίου 2016

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (C.R.O.C.E.U.) ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞOY ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ