γεγονοτα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

header

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ" ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ:

"Χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό όλες τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Οργάνων, και κυρίως της Επιτροπής, με σκοπό την υλοποίηση της Απόφασης του Συμβουλίου για Μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό (2007), μέχρι και την πρόσφατη πρωτοβουλία για την New European Agenda for Culture, με τις οποίες αναγνωρίζεται και προωθείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ως κεντρικός πυλώνας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας για όλους τους πολίτες της Ένωσης.

Παρατηρούμε, όμως, ότι παρ’ όλες τις κοινές συζητήσεις με εκπροσώπους Εκκλησιών στο πλαίσιο του άρθρου 17 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται στην βάση ενός ανθρωπολογικού υποδείγματος (οράτε άρθρο 2 της Συνθήκης της Ένωσης), σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος είναι το ον που χρειάζεται μια δημοκρατικά θεσμημένη κοινωνία ώστε εντός αυτής να τρέφεται, να σκέφτεται και να ενεργεί ελεύθερα, στην καλύτερη δε περίπτωση και να δημιουργεί.

Θεωρούμε ότι είναι πλέον αναγκαίο να διευρυνθεί το ανθρωπολογικό αυτό υπόδειγμα έτσι ώστε να συμπεριλάβει πέραν των ανωτέρω διαστάσεων και το ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος προκειμένου όχι μόνο να τρέφεται, να σκέφτεται και να δημιουργεί αλλά και να αγαπά τον συνάνθρωπό του και να αναφέρεται στον Δημιουργό του και όλα αυτά με βάση την οντολογική του συγκρότηση ως συνθέτου όντος.

Πιστεύουμε ότι εάν δεν γίνει δεκτό αυτό το νέο ανθρωπολογικό υπόδειγμα κινδυνεύουμε να νομοθετούμε όχι για πραγματικά ανθρώπινα όντα αλλά για φανταστικά ανθρώπινα όντα με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες να μην αγκαλιάζονται από τις μεγάλες μάζες των ευρωπαίων πολιτών.

Στην διαμόρφωση του νέου ανθρωπολογικού παραδείγματος ο ρόλος του Χριστιανισμού ως κύριου πυλώνα της μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας είναι αναντικατάστατος. Ο Χριστιανισμός αγκαλιάζει και τις 5 προαναφερθείσες διαστάσεις του νέου ανθρωπολογικού παραδείγματος που χρειάζεται η Ευρώπη και είναι η κατεξοχήν θρησκεία διαλόγου με άλλες κουλτούρες, ώστε να είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει την επικρατούσα θρησκεία της 3ης χιλιετίας, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε ο καθηγητής MacCulloch στις 28/3 τρέχοντος έτους προσκεκλημένος της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας McGuinness στην παρουσίαση σχετικού βιβλίου του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά Τιμής,

Για το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ,

Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Γεώργιος Λέκκας, Σύμβουλος."

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ