γεγονοτα

Πολιτισμός της Δημοκρατίας και διαπολιτισμικός διάλογος

coeΗ εκπαίδευση, ο πολιτισμός της Δημοκρατίας και ο διαπολιτισμικός διάλογος βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, στο υψηλού επιπέδου παγκόσμιο Συνέδριο, με θέμα:  «Οι ικανότητες για ένα πολιτισμό της δημοκρατίας και ο διαπολιτισμικός διάλογος: πρόκληση πολιτικής και αξιών». Το Συνέδριο διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, στα πλαίσια της Προεδρίας της Ανδόρρας, από τις 7 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2013, στην πρωτεύουσα Andorre-la-Vieille.

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα αποτελέσουν τη μελλοντική στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χώρο της Εκπαίδευσης για τα έτη 2014-2015, καθώς και στη σύνταξη νέας Οδηγίας για το ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των δημοκρατικών κοινωνιών, η οποία και θα ψηφισθεί στην επόμενη ολομέλεια των Υπουργών Παιδείας  (Φιλανδία, 26-27 Απριλίου 2013).

Στην παραπάνω συνάντηση έλαβαν μέρος η Gilbert Saboya Sunyé, Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Ανδόρρας, ο Roser Suñé Pascuet, Υπουργός Παιδείας και Νεότητας της Ανδόρρας, η Gabriella Battaini Dragoni, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και η πλειοψηφία των Μόνιμων Αντιπροσώπων στο Στρασβούργο. Επίσης στο παραπάνω Συνέδριο είχαν προσκληθεί Πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες για θέματα εκπαίδευσης και διαπολιτισμικού διαλόγου. Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπροσώπησε ο συνεργάτης του Γραφείου δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς.

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου η Προεδρία της Ανδόρρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε μια εκστρατεία με θέμα: "Ας ενισχύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα", με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των νέων, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Είναι γεγονός ότι η καλλιέργεια της Δημοκρατίας αναπτύσσεται μέσα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Εάν η εκπαίδευση αποτελεί το χώρο προετοιμασίας  των νέων για τον επαγγελματικό κόσμο, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πλέον μονόδρομο. Ήδη το Συμβούλιο της Ευρώπης  με σύστασή του προς τα Κράτη-μέλη, το 2007, υπενθυμίζει ότι η προετοιμασία των ενεργών πολιτών στις δημοκρατικές κοινωνίες αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ίδιας της εκπαίδευσης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, εδώ και πολύ καιρό, επισημαίνει τρεις βασικές πτυχές της εκπαίδευσης, οι οποίες είναι  αλληλοεξαρτώμενες: η εκπαίδευση για δημοκρατικούς πολίτες, η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου και η εκπαίδευση στο διαπολιτισμικό διάλογο. Η παιδαγωγική προσέγγιση και των τριών μορφών εκπαίδευσης πρέπει να είναι διεπιστημονική, συνδέοντας την απόκτηση των γνώσεων, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων – ιδιαίτερα την ικανότητα ανάλυσης, κριτικής και σεβασμού προς τον άλλον. Το τρίπτυχο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι: ποικιλομορφία, συμμετοχή, και δημοκρατική καινοτομία. Εάν επιθυμούμε την καλλιέργεια της δημοκρατίας και τον διαπολιτισμικό διάλογο να αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο αν γίνει μία λεπτομερής περιγραφή ως προς τον τύπο της γνώσης που οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν στα διαφορετικά επίπεδα.

coe1 adorra1

coe andorra3

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2013 Πολιτισμός της Δημοκρατίας και διαπολιτισμικός διάλογος