γεγονοτα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας το οποίο συνήλθε στις Βρυξέλλες, στις 14.02.2011. Το Συμβούλιο συζήτησε το ρόλο της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος “Europe 2020” (16016/09). Το Πρόγραμμα αυτό της Επιτροπής βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, β) ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και γ) ανταγωνισμός βασισμένος στην πράσινη οικονομία.  Παράλληλα το Συμβούλιο υιοθέτησε μια σειρά από αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων για το σχολείο στον 21ο αιώνα, καθώς  και την Εκπαίδευση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την πλευρά της η Κυπρία κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, επεσήμανε την ανάγκη της ουσιαστικής επένδυσης στην εκπαίδευση, ιδίως κατά τη διάρκεια της σημερινής οικονομικής ύφεσης. Οι νέοι με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεργία των ατόμων που δεν έχουν τελειώσει το Λύκειο αυξήθηκε κατά 5% περίπου μεταξύ των ετών 2008 και 2009. Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" επιδιώκει να αυξήσει σε 40% το ποσοστό των νέων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα 25-34 ετών είναι 34%, ενώ η Ιρλανδία κατέχει τα σκήπτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 45%. Παράλληλα η ίδια ζήτησε την ενίσχυση του Προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση» (Youth on theMove), το νέο Πρόγραμμα «Νέες δεξιότητες και εργασίες» (Agenda for new skillsand jobs) και την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της Φτώχειας (European Platform against Poverty). Ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση των Υπουργών Παιδείας σε σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ετέθησαν από την Ουγγρική Προεδρεία του Συμβουλίου, σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Οι περισσότεροι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κοινωνία της γνώσης, παρατήρησαν, είναι βασική για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, πολλοί Υπουργοί υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επιπλέον, πολλοί Υπουργοί ανέπτυξαν επιχειρήματα για την ανάγκη οικονομικών επενδύσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα με έναν στοχοθετημένο, αποδοτικό και διαφανή τρόπο.

Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι η παραπάνω προβληματική επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με  στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός). Στην πολιτική αυτή ελάχιστες ήταν οι φωνές των Υπουργών Παιδείας που εξέφρασαν μια διαφορετική άποψη. Ενδιαφέρον είχε η ποιοτική ελληνική τοποθέτηση του πρέσβη κ. Aνδρέα Παπασταύρου, Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την ανθρωπιστική διάσταση της Παιδείας, η οποία καλλιεργεί τις αξίες εκείνες, οι οποίες βοηθούν στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Επίσης υπενθύμισε την πρόταση της Υπουργού κ.Άννας Διαμαντοπούλου για να προβεί το Συμβούλιο σε μια γενναία απόφαση  και εξαίρεση των επενδύσεων για την Παιδεία από τις μειώσεις που υπαγορεύει το Πρόγραμμα Σταθερότητας (Σύνοδος Υπουργών Παιδείας στις 18-19 Νοεμβρίου 2010).

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς,Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.