γεγονοτα

Πρώτη επίσημη συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους Εκκλησιών και θρησκευτικών οργανώσεων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Διάλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις Εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις», στα πλαίσια του άρθρου 17 της Συνθήκης της  Λισσαβόνας , η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 30 Μαΐου, ύστερα από πρόσκληση του κ. Jerzy Buzek, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κ. László Tökés, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 100 περίπου άτομα μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά Όργανα. Παρευρέθησαν επίσης ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι Εκκλησιών και αρκετοί άλλοι επίσημοι από διάφορα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της πρώτης αυτής επίσημης συναντήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η ενημέρωση γύρω από θέματα που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεργασθεί με  τις Εκκλησίες, τώρα που η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ (από 1.12.2009). Στην εν λόγω συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σωτηριάδης, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η κ. Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά, Σύμβουλοι της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνάντηση αυτή υπήρξε άκρως ενδιαφέρουσα, αποκαλυπτική και πολλά υποσχόμενη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κ. Jerzy Buzek, αναφέρθηκε στη σημασία του άρθρου 17 της νέας Συνθήκης της Λισσαβόνας και επεσήμανε ότι «o διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των Εκκλησιών πρέπει να σεβαστεί την θρησκευτική ιδιαιτερότητά τους… Ο νέος διάλογος, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρέχει στις Εκκλησίες και τις Θρησκευτικές Κοινότητες τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση μερικών από τις σημερινές σοβαρές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική». Επίσης σημείωσε ότι «οι πολιτικές αποφάσεις είναι ατελέσφορες, εάν δεν εμπνέονται από τις αξίες εκείνες που τις δίδουν νόημα και περιεχόμενο».

Στην επιστημονική αυτή συνάντηση έγιναν σημαντικές τοποθετήσεις από  τους: Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην ΕΕ,  Adrianus Van Luyn, Επίσκοπο Ρότερνταμ και Πρόεδρο της COMECE, Nikolaus Schneider, Πρόεδρο της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, Albert Guigui, Μέγα Ραβίνο των Βρυξελλών και Διευθυντής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του Συμβουλίου των Ραβίνων της Ευρώπης στην ΕΕ και  Ibrahim Mogra, Γραμματέα του Συμβουλίου των Μουσουλμάνων της Μεγάλης Βρετανίας.

Τόσο από τους ίδιους τους ομιλητές, όσο και κατά τη διάρκεια της συζητήσεως,  τονίσθηκε η σημασία του άρθρου 17 της νέας Συνθήκης της Λισσαβόνας για το διάλογο με τα θεσμικά ευρωπαϊκά Όργανα προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες ανοίγονται για τις Εκκλησίες με τον διάλογο. Ο διάλογος, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρέχει στις Εκκλησίες και τις θρησκευτικές Κοινότητες τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση μερικών από τις σημερινές σοβαρές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπως η μεταναστευτική πολιτική, το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προαγωγή των παγκόσμιων αξιών και αρχών κ.ά.

Ένας σωστός διάλογος, και μάλιστα ο διαπολιτισμικός διάλογος, μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική συνοχή των σημερινών ευρωπαϊκών κοινοτήτων με ουσιαστικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον.

Στην παραπάνω επίσημη επιστημονική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρχισε να διαφαίνεται η διαμόρφωση συγκεκριμένης αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει λειτουργικό το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Πιστεύουμε ότι εάν λάβουμε υπόψη το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διοργάνωση του μελλοντικού διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

DSCN60201

DSCN60141

DSCN60061

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2011 Πρώτη επίσημη συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους Εκκλησιών και θρησκευτικών οργανώσεων