γεγονοτα

Η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη

LEUVEN2Ένα σημαντικό διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν από 15-17 Σεπτεμβρίου 2011, με θέμα «Η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη». Διοργανωτές του διεθνούς αυτού συνεδρίου ήταν το  International Research Project “Old Borders – New Frontiers: Orthodox Christianity and the European Integration”, το Πανεπιστήμιο του Muenster (Γερμανία), το Institute for Eastern Christian Studies, Nijmegen (Ολλανδία), το Russian State University for Humanities, Moscow (Ρωσσία) και το Babes-Bolyai University of Cluj (Ρουμανία).

Είναι γεγονός ότι μετά το 2005, με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Oρθόδοξος χριστιανικός κόσμος έχει μία ουσιαστική παρουσία στην Ευρώπη, μαζί με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος ή ακόμη και η Φινλανδία έχουν σαφώς μια Ορθόδοξη πλειοψηφία στις Χώρες τους, αλλά την ίδια στιγμή οι Ορθόδοξες κοινότητες διαμορφώνουν επίσης μια σημαντική παρουσία τόσο στις Χώρες όπως η Πολωνία, η  Σλοβακία, η Ουγγαρία, όσο και σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές Χώρες. Εντούτοις, η γενική στάση όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών απέναντι στην Ευρώπη, παραμένει διφορούμενη ακόμη και απροσδιόριστη σε πολλές περιπτώσεις. Η έννοια της «παράδοσης» ή των «παραδοσιακών-χριστιανικών αξιών» χρησιμοποιούνται ευρέως από τους περισσότερους Ορθοδόξους  θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς, για να ασκήσουν αυστηρή κριτική στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και μάλιστα ως προς την ευρωπαϊκή ένταξη μη χριστιανικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται ότι τελικά η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση αντιτάσσεται στην νεωτερικότητα και σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οικονομία της αγοράς, το εκκοσμικευμένο ουδετερόσθρησκο κράτος, ο θρησκευτικός πλουραλισμός κ.λπ. Εντούτοις, αυτή η εικόνα αμφισβητείται από πολλούς Ορθοδόξους. Υποστηρίζεται δηλαδή το ακριβώς αντίθετο.  Η  Ορθόδοξη παράδοση, με την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και με τις αποκεντρωμένες δομές των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες για να κατανοηθούν τα δημοκρατικά ιδεώδη, η θρησκευτική ανοχή, η θρησκευτική ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά.

Με την ενδιαφέρουσα αυτή προβληματική, το Συνέδριο έθεσε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία προκύπτουν από αυτήν την εννοιολογική ασάφεια των όρων, που διερεύνησε τόσο τις δυνατότητες και τις πιθανότητες όσο και τους κινδύνους και τα εμπόδια για τη ευρωπαϊκή ένταξη άλλων κρατών. Τα κρίσιμα ερωτήματα που ερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ήταν τα εξής: Πώς μπορεί να γίνει κατανοητός ο όρος «Ορθόδοξη παράδοση» και πώς συνδέεται με τις «ευρωπαϊκές αξίες»; Πώς η Ορθόδοξη θεολογία αναφέρεται σε καίρια ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οικονομική ανάπτυξη, ο θρησκευτικός πλουραλισμός κ.λπ.; Ποιες είναι οι κοινωνικές ή πολιτικές παρεμβάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο και ποια η αποτελεσματικότητά τους; Ποια είναι η στάση σύγχρονων Ορθοδόξων θεολόγων (Ι. Ζηζιούλας, Χρ. Γιανναράς, Νικ. Ματσούκας, Ι. Ρωμανίδης κ.ά.) απέναντι στη Δύση και τα ευρωπαϊκά δρώμενα; Ποιες μπορεί να είναι οι πολιτιστικές συμμαχίες μεταξύ ορθοδόξων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο; Πώς μπορεί να βοηθήσει η θρησκευτική εκπαίδευση στη σχολική κοινότητα;

Το Συνέδριο παρακολούθησαν ειδικοί από πολλές ευρωπαϊκές Χώρες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και επιστημονικοί εμπειρογνώμονες όλων των ειδικοτήτων. Παρευρέθησαν επίσης εκπρόσωποι ευρωβουλευτών, εκπρόσωποι Εκκλησιών και αρκετοί άλλοι επίσημοι. Στην συνάντηση αυτή η Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Σύμβουλο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος έκανε και σχετικές τοποθετήσεις επί του θέματος του Συνεδρίου.

LEUVEN1

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2011 Η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη