γεγονοτα

2012: Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών

Η Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Οργάνωση «AGE», η οποία ιδρύθηκε το 2001 και αριθμεί πάνω από 160 μέλη-οργανώσεις, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησαν στις Βρυξέλλες επιστημονική ημερίδα (07.11.2012)  προκειμένου να συζητηθούν οι πιθανές συνεργασίες και οι πρωτοβουλίες που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του 2012, έτους αφιερωμένου στην Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών (Active ageing and intergenerational solidarity).

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν πολλοί ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι όλων των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων και αντιπρόσωποι άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και διεθνών οργανισμών. Στόχος της ημερίδας ήταν η καταγραφή μιας κοινής δήλωσης για το ευρωπαϊκό έτος 2012, καθώς και οι  κατευθυντήριες γραμμές δράσης με άλλους φορείς που στοχεύουν στην ενεργή και δημιουργική συμμετοχικότητα προς όφελος των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Ημερίδα φιλοξένησε η Ολλανδή ευρωβουλευτής Kartina Liotard, ενώ εισηγήσεις έκαναν η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, o Lazlo Andor, Επίτροπος  για τα θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης και η Anne-Sophie Parent, Γενική Γραμματέας της ευρωπαϊκής οργάνωσης “AGE”.

Οι τέσσερις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

α) Η συνεργασία για την υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η ενεργή συμμετοχή της Τρίτης ηλικίας στην κοινωνία.

β) Ο σεβασμός προς την Τρίτη ηλικία.

γ) Συνεργασία για την προώθηση του εθελοντισμού για την Τρίτη ηλικία.

δ) Η βελτίωση της υγείας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων της Τρίτης ηλικίας.

Στις κοινωνίες μας όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η ενεργός γήρανση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τρίτη ηλικία επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες  και να ενθαρρύνει όλους τους φορείς στη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών.

Παράλληλα όμως είναι μια ευκαιρία και για τις Εκκλησίες στην Ευρώπη για να προβάλουν τη σημασία της διακονίας προς τον ηλικιωμένο πλησίον μας και να σταθούμε με σεβασμό απέναντι στο ανθρώπινο πρόσωπο, μελετώντας νέες ποιμαντικές μεθόδους, αλλά και προβάλλοντας το αθόρυβο έργο που τελείται σε πολλές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Τρίτη ηλικία.

Από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος την εκδήλωση παρακολούθησε ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.