γεγονοτα

Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης

thumb_euroΜε το θέμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση  στην Ευρώπη σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης» συνήλθε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28.11.2011, υπό την Προεδρία της κας Krystyna Szumilas, Υπουργού Εκπαίδευσης της Πολωνίας. Επίσης στο Συμβούλιο συμμετείχε  ο κ. Ανδρέας Παπασταύρου, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην ΕΕ και η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, η οποία παρακολούθησε την συζήτηση και παρενέβη στις εργασίες του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τέσσερα σημαντικά Ψηφίσματα σχετικά α) με τις γλωσσικές ικανότητες για την προώθηση της κινητικότητας των ευρωπαίων μαθητών, β) τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) την εκπαίδευση των ανηλίκων, μέσω του Προγράμματος για την δια βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση και δ) τη μαθησιακή κινητικότητα για την κατανόηση των διαπολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων στα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα παραπάνω Ψηφίσματα αποτελούν στο σύνολό τους σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης των ενηλίκων με έμφαση στον αναλφαβητισμό και την Κοινωνία της Πληροφορίας .

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η ομιλία του καθηγητή Ludger Woessmann, Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομία της Εκπαίδευσης (European Expert Network on Economics of Education). Ο κ. Woessmann επικέντρωσε την ομιλία του στα οφέλη από μια σωστή επένδυση στην εκπαιδευτική κοινότητα, την αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων και την ποιοτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Δίδοντας συγκεκριμένα παραδείγματα επεσήμανε ότι τα οικονομικά οφέλη στην Ευρώπη π.χ. από τη βελτίωση των στόχων του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» μπορεί να αποφέρει 21 τρισεκατομμύρια Ευρώ, η ποιοτική εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί και νέο σχολικό περιβάλλον) μπορεί να αποφέρει 32 τρισεκατομμύρια Ευρώ και τα ποιοτικά εφόδια που λαμβάνουν οι μαθητές από την Εκπαίδευση, όταν τελειώνουν τις σπουδές, μπορεί να αποκομίσει 87 τρισεκατομμύρια Ευρώ.

Οι Υπουργοί, οι οποίοι έλαβαν στη συνέχεια τον λόγο, υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κοινωνία της γνώσης, παρατήρησαν, είναι βασική για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, πολλοί Υπουργοί υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Επιπλέον, πολλοί Υπουργοί ανέπτυξαν επιχειρήματα για την ανάγκη οικονομικών επενδύσεων για την εκπαίδευση, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα με έναν στοχοθετημένο, αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Οι Υπουργοί αναφέρθηκαν επίσης στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για τα συστήματα εκπαίδευσης των Κρατών-μελών, με τη συνεχή μείωση των κρατικών δαπανών για θέματα παιδείας.

* * *

Συμπερασματικά, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι η παραπάνω προβληματική επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός).  Θεωρούμε ότι η επένδυση στην παιδεία πρέπει να δίδει νόημα στη ζωή καθιστώντας τους μαθητές ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες (democratic citizenship) και όχι αδιάφορους και ουδέτερους απέναντι στις κοινωνικές προεκτάσεις της οικονομικής κρίσης. Η παιδεία, ως ο «ακρογωνιαίος λίθος» κάθε ευνοούμενης κοινωνίας, αποτελεί τον πολιτικό εγγυητή της κοινωνικής συνοχής και  δημιουργεί ώριμους ανθρώπους που μπορούν να σεβαστούν τη διαφορετικότητα. Και όπως έλεγε και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος κάθε «επένδυση στην εκπαίδευση αποδίδει τον καλύτερο τόκο».

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2011 Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης