γεγονοτα

H Ομάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά θέματα του ΚΕΚ στο Στρασβούργο

thumb_IMG_3865 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK) για την Εκπαίδευση, με θέμα: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ευρώπη του 2020». Οι εργασίες διεξήχθησαν στο Στρασβούργο από 09-11 Δεκεμβρίου 2011. Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος 10 εκπρόσωποι διαφόρων Εκκλησιών-μελών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία  και Γερμανία). Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παραπάνω συνάντηση εξελέγει ο κ. Peter Schreiner ως Πρόεδρος (Moderator) της Ομάδας Εργασίας και ο Κων. Ζορμπάς ως Συν-Πρόεδρος (Co-moderator), ο οποίος και θα επικουρεί το όλο έργο της Ομάδας.

Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας είχε ως βασικό θέμα συζήτησης το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Εκπαίδευση και Κατάρτιση  2020" (Education and Training 2020) και επικεντρώθηκε κυρίως σε τρία σημεία: α) Ευρώπη και Εκπαίδευση 2020, β) Εκπαίδευση και δημοκρατικοί πολίτες και γ) Αξιολόγηση και ποιότητα της Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η Εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τη διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών. Η κοινωνία της γνώσης είναι βασική για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, επισημάνθηκε η κοινωνική διάσταση της Εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Για την επιτυχία αυτών των στόχων θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά των Εκκλησιών μια συνεργασία μεταξύ τους σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης ότι η νέα στρατηγική για την Εκπαίδευση 2020 επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός). Οι Εκκλησίες όμως θα πρέπει να επισημαίνουν και τις αξίες εκείνες, οι οποίες απορρέουν από την ανθρωποκεντρική θεώρηση της Παιδείας και βοηθούν στην κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της δικαιοσύνης.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής: α) Να μελετηθεί το θεολογικό υπόβαθρο της Εκπαίδευσης για δημοκρατικούς πολίτες (democratic citizenship) και να καθορισθεί ο ρόλος και η συμμετοχή των Εκκλησιών στη διαδικασία αυτή. Επί του θέματος αυτού ανατέθηκε στον Δρ Κων. Ζορμπά η σύνταξη σχετικής μελέτης. β) Να συνεχισθεί η μελέτη του στρατηγικού σχεδίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», τόσο ως προς το θεωρητικό περιεχόμενο όσο και επί των προτάσεων του και γ) Να μελετηθεί το κοινωνικό όφελος όλων των πτυχών της εκπαιδεύσεως (holistic education) και να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για ενίσχυση της δημιουργικότητας (creativity) και της καινοτομίας (innovation) μέσα από το Μάθημα της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2011 H Ομάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά θέματα του ΚΕΚ στο Στρασβούργο