γεγονοτα

Προτάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη

«Οὐ διαστρέψεις κρίμα πένητος ἐν κρίσει αὐτοῦ» είναι ο τίτλος της επιστημονικής μελέτης, η οποία παρουσιάσθηκε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 30.09.2010, από τις Εκκλησίες και τις φιλανθρωπικές Οργανώσεις της Ευρώπης. Το κείμενο δίνει έμφαση στις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις των Εκκλησιών για την φτώχεια, αναλύει τις θεολογικές και κοινωνικές πτυχές της καθώς και τα αίτια της φτώχειας. Τέλος, περιλαμβάνει 14 πολιτικές προτάσεις-συστάσεις που απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-μέλη της για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη. Τα Κεφάλαια της μελέτης είναι τα εξής: 1. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης: η κρίση, μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του όλου συστήματος. 2. Φτώχεια: Μια πολυδιάστατη πραγματικότητα. 3. Μια ηθική προσέγγιση: Υπευθυνότητα απέναντι στον πλησίον και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 4. Προτάσεις-συστάσεις. Μερικές από τις προτάσεις αναφέρονται στις κοινωνικές προσκλήσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελάχιστος μηνιαίος μισθός, στήριξη της οικογένειας, προστασία της Κυριακής ως ημέρα αργίας κ.ά. Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο ο κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και οι παραβρισκόμενοι ευρωβουλευτές από τις τέσσερις κύριες πολιτικές ομάδες, καθώς επίσης και οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βελγικής Προεδρίας αντέδρασαν θετικά στις παραπάνω προτάσεις. Ένας εκ των συγγραφέων είναι και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο μπορεί να το βρει ο αναγνώστης (αγγλιστί) στην ιστοσελίδα:

 http://www.ceceurope.org/fileadmin/filer/csc/Social_Economic_Issues/Poverty_Report_Final.pdf

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Προτάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη