γεγονοτα

Μεσόγειος - Πολιτισμοί - Θρησκείες

Το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κέντρο (European Policy Centre), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Anna Lindh και την Οργάνωση «King Baudouin», πραγματοποίησε επιστημονική Ημερίδα για το μέλλον της Μεσογείου στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια προβολής του νεοσύστατου Ιδρύματος Anna Lindh. Το Ίδρυμα εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ως στόχο «την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των πληθυσμών της Μεσογείου και της Ευρώπης και την συνεχή υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και τις προσπάθειές της για ένα ειρηνικό μέλλον στην περιοχή». Το Ίδρυμα «συμβάλλει επίσης στη δημιουργία ενός χώρου ευημερίας, συνύπαρξης και ειρήνης των λαών, διαμέσου του διαλόγου, της αξιοποίησης και της προώθησης της διαφορετικότητας, την ανεξιθρησκεία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την γεφύρωση του πολιτιστικού χάσματος στην περιοχή της Μεσογείου». Το Ίδρυμα συνεργάζεται με 43 Χώρες και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με πάνω από 3.000 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η παρουσία της ετήσιας Έκθεσης των πρωτοβουλιών του Ιδρύματος από τον Μαροκινό André Azoulay, Πρόεδρο του Ιδρύματος Anna Lindh. Στην εκδήλωση παρεμβάσεις έκαναν επίσης ο Τσέχος Štefan Füle, Επίτροπος για τη Διεύρυνση και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, ο Αιγύπτιος Fatma El Zahraa, Πρέσβης στις Βρυξέλλες, η Sara Silvestri, Λέκτωρ Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και Θρησκειών στο Πανεπιστήμιο City University του Λονδίνου κ. ά.

Η Έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας μεγάλης σφυγμομέτρησης σε 13.000 άτομα από δέκα τρεις Χώρες της μεσογειακής λεκάνης και αναλύει την αντίληψη των διαπολιτισμικών τάσεων μέσα στον ευρωμεσογειακό χώρο. Σύμφωνα με τον André Azoulay οι αλλαγές στην περιοχή είναι γρήγορες και ανατρεπτικές και για πολλά χρόνια οι πληθυσμοί της Μεσογείου «υπήρξαν θύματα των στερεοτύπων, των πολιτικών ιδεών και των πολιτισμών ...»! Σύμφωνα με την Έκθεση (168 σελίδες), οι διάφοροι πληθυσμοί στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις πολιτισμικές αξίες τους (Βλ. στην Έκθεση στην ιστοσελίδα www.euromedalex.org). Ένα σημαντικό πόρισμα της Έκθεσης είναι ότι οι πληθυσμοί της Ευρώπης και του μεσογειακού νότου δεν έχουν την ίδια προσέγγιση ως προς τη θρησκεία. Το 14% των ερωτηθέντων στο Βορρά θεωρούν ότι «οι θρησκευτικές πεποιθήσεις» πρέπει να αποτελούν βασικό κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης των παιδιών τους, ενώ στο Νότο αυτός ο αριθμός αυξάνεται μέχρι το 62%. Επίσης η Έκθεση κάνει αναφορά και στην μετακίνηση των πληθυσμών. Έτσι, στο ερώτημα για το εάν οι ερωτηθέντες θα επιθυμούσαν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους σε κάποια άλλη Χώρα (ή και στην Αμερική) το 77% των Ευρωπαίων απάντησαν ότι θα έμεναν στην πατρίδα τους, ενώ από την πλευρά της «Mare Nostrum», μόνον το 8% θα παρέμεινε στην Χώρα τους και το 49% θα έρχονταν στην Ευρώπη ή θα μετανάστευε στην Αμερική. Η Έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι τα Κράτη έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους, μεταξύ άλλων πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες, από τις διακρίσεις, τη βία και άλλες προσβολές. Τα Κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα νομοθετικά τους συστήματα παρέχουν σε όλους άνευ διακρίσεων τις αρμόζουσες και ουσιαστικές εγγυήσεις ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων.

Οι παραπάνω ομιλητές ανέπτυξαν επίσης ενδιαφέρουσες πτυχές των προβλημάτων της περιοχής όπως οι συνέπειες της αποικιοκρατίας, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, οι ακραίες πολιτικές στην περιοχή της Μεσογείου κ.ά. Από τις παρεμβάσεις φάνηκε ότι κάθε μορφή αδιαλλαξίας εναντίον προσώπων λόγω της θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους είναι ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Το γεγονός ότι διακρίσεις βασιζόμενες στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις υφίστανται ακόμη σε περιοχές της Μεσογείου, και ότι πολλές Χώρες εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πρόσωπα που ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων, είναι καταδικαστέες. Επίσης τονίσθηκε ότι το Ίδρυμα Anne Lindh θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στα θέματα αυτά ως μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετέσχε ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Μεσόγειος - Πολιτισμοί - Θρησκείες