γεγονοτα

Ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο με θέμα : Caritas in Veritate (Αγάπη εν αλήθεια)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: "Caritas in Veritate. Μια πολιτική, οικονονμική και θεολογική προσαέγγιση", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση έγινε με ευθύνη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρωμαιοκαθολικών Συνόδων (COMECE). Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 100 περίπου άτομα από όλα τα ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Παρευρέθησαν επίσης ο κ. Joseph Daul, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος του ΕΛΚ, ο Επίσκοπος Laszlo Tokes, Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Otmar Karas, Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, υπεύθυνος για τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο του ΕΛΚ, ο Αρχιεπίσκοπος Andre Dupuy, Αποστολικός Νούντσιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός Γραμματέας της COMECE Καθηγητής Δρ Piotr Mazurkiewicz, πολλοί ευρωβουλευτές και αρκετοί επίσημοι από διάφορα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα προς τους συνέδρους απέστειλε και ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στόχος της συναντήσεως ήταν μια σφαιρική προσέγγιση της Παπικής Εγκυκλίου 'Caritas in Veritate', τρίτη κατά σειράν Εγκύκλιο του Πάπα Βενέδικτου 16ου, σε σχέση με τα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετέσχε και ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαίκή Ένωση.

Η συνάντηση αυτή υπήρξε άκρως ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Tokes, αρμόδιο για θέματα θρησκευτικών πεποιθήσεων. Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Tokes αναφέρθηκε στη σημασία του άρθρου 17 της νέας Συνθήκης της Λισσαβόνας και επεσήμανε ότι ο διάλογος αυτός παρέχει στις Εκκλησίες και τις Θρησκευτικές Κοινότητες τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση των σημερινών σοβαρών προκλήσεων στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Στην επιστημονική αυτή συνάντηση έγιναν σημαντικές τοποθετήσεις σε τέσσερεις βασικούς άξονες: Ο πρώτος είχε ως βασικό θέμα: "Πολιτισμός και Αξίες", υπό την Προεδρία του Σεβασμ. Μητροπ. Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και του κ. Jaime Mayor Oreja, Ευρωβουλευτού. Ο δεύτερος είχε ως θέμα: "Η οικογένεια, κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης", υπό την Προεδρία των Ευρωβουλευτών Mario Mauro και Anna Zaborska. Ο τρίτος: "Οικονομία και Κοινωνία των Πολιτών", υπό την Προεδρία των Ευρωβουλευτών Corien Wortmann-Kool και Jose Manuel Garcia-Margallo Y Marfil και ο τέταρτος είχε ως θέμα: "Ανάπτυξη και Φυσικό Περιβάλλον", υπό την Προεδρία του κ. Gay Mitchell, Ευρωβουλευτού και της κ. Doris Peschke, Γενικής Γραμματέα της Επιτροπής των Εκκλησιών για τους μετανάστες στην Ευρώπη.

Η παραπάνω επιστημονική συνάντηση άφησε να διαφανεί ότι με την ανάλυψη αρμοδιότητας για θέματα Εκκλησιών από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζει να διαφαίνεται η διαμόρφση μιας συγκεκριμένης αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει λειτουργικό το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Μένει να ακολουθήσει ο καθορισμός αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και στα λοιπά Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένας υπεύθυνσος συντονσιμός εκ μέρους των Εκκλησιών για την εκπροσώπησή τους στα ανώτατα αυτά Ευρωπαϊκά Όργανα. Εάν λάβουμε υπόψη τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας, τότε ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διοργάνωση του μελλοντικού διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο με θέμα : Caritas in Veritate (Αγάπη εν αλήθεια)