γεγονοτα

Συνάντηση των εκπροσώπων των ορθόδοξων εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες

Η Επιτροπή των Εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU) συναντήθηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 2010. Την Επιτροπή φιλοξένησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η συμμετοχή των Ορθοδόξων Εκκλησιών στον διάλογο με τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εν όψει της εφαρμογής του Άρθρου 17, παρ. 3, της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που λέγει: «Αναγνωρίζοντας την ταυτότητά τους και την ειδική συμβολή τους η Ένωση θα διατηρεί ένα ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις Εκκλησίες».

Η Επιτροπή εργάσθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ ως Συντονιστή της συζητήσεως. Οι άλλοι παρόντες κατά την συνάντηση ήταν: ο Αιδ. π. Αντώνιος Ιλίν (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Αιδ. π. Πατρίκιος Βλάϊκου (Πατριαρχείο Ρουμανίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Εκκλησία της Κύπρου) και ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος (Εκκλησία της Ελλάδος).

Η Επιτροπή απεφάσισε να στείλει μια Επιστολή στους Προέδρους των τριών κυρίων Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως: Χέρμαν Βαν Ρονπόϋ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), Γιέρζυ Μπούζεκ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και Ζοζέ Μανουέλ Μπαρρόσο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Η Επιστολή εστάλη με την πρόθεση να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ και των Εκκλησιών τοποθετώντας τον «πάνω στην αγάπη, η οποία ενώνει μεταξύ τους τα πάντα με τέλεια αρμονία» (Κολ 3:4), «αγάπη που δεν ζητεί να ικανοποιήσει το ίδιο συμφέρον» (Α΄Κορ 13: 5), αγάπη του ενός προς τον άλλο, με στόχο πάντα την εμβάθυνση των σχέσεων, της συνεργασίας όπου και όσο γίνεται και της κατανόησης, ώστε η Ευρώπη να γίνει μια θετική πραγματικότητα για τους πολίτες της.

Η Επιτροπή, συγκεκριμένα, θέλησε να υπογραμμίσει την προσήλωση των Ορθοδόξων Εκκλησιών στον διάλογο μεταξύ αφ' ενός των Εκκλησιών των διαφόρων Ομολογιών και των θρησκευτικών κοινοτήτων που μοιράζονται κοινές αξίες και αφ' ετέρου των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ. Αυτός ο διάλογος εκλαμβάνεται ως διακονία προς το ανθρώπινο πρόσωπο που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης σήμερα και του οποίου η αξία είναι ριζωμένη στην πίστη ότι το ανθρώπινο πρόσωπο πλάσθηκε κατ' εικόνα Θεού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μακρά εμπειρία στον διάλογο, διότι αυτός είναι εγγενής στο ήθος της. Συγκεκριμένα, ο διάλογος μεταξύ της πολιτικής κοινότητας και των Εκκλησιών, όπως υπογραμμίζεται από το Άρθρο 17(3), είναι ευπρόσδεκτος ως φανέρωση του αμοιβαίου σεβασμού και ως σημάδι ελπίδας για μια καλύτερη Ευρώπη και έναν αειφόρο κόσμο.

Η Επιτροπή, επίσης, υπογράμμισε το γεγονός ότι θεωρεί τον διάλογο εν όψει της εφαρμογής του Άρθρου 17(3) μια πρόκληση και μια ευκαιρία για την προαγωγή των βασικών αξιών και αρχών επί των οποίων στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός, όπως η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η προστασία του περιβάλλοντος, η ευαισθησία ενώπιον καταστάσεων φτώχειας και πόνου, η λογική κατανομή οικονομικών πόρων, η καταδίκη και η αποφυγή της κάθε μορφής βίας, η προστασία των παιδιών και των γυναικών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, η αλληλεγγύη, η ελευθερία της επικοινωνίας και της εκφράσεως, η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας που αφορά τόσο στις μειονότητες όσο και στις πλειονότητες και ο νόμος. Η σημασία των κοινών αξιών και αρχών για την στήριξη μιας αξιοπρεπούς κοινωνικής ζωής στην Ευρώπη και στον κόσμο καθιστά αναγκαία για τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ την διασφάλιση του διαλόγου μεταξύ αυτών και των Εκκλησιών εντός ενός σαφούς πλαισίου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την αναγκαία ευελιξία και από την ανταλλαγή απόψεων επί σημαντικών θεμάτων, τα οποία χρειάζονται σοβαρή αντιμετώπιση και παρακολούθηση σε βάθος χρόνου.

2010Orthodoxes

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Συνάντηση των εκπροσώπων των ορθόδοξων εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες