γεγονοτα

Σεμινάριο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα πλαίσια της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του επιστημονικού σεμιναρίου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 2010 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες. Συνδιοργανωτές του Σεμιναρίου ήταν το Γραφείο του Πολιτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (BEPA), η Επιτροπή «Εκκλησία και Κοινωνία» του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) και η Γραμματεία της Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE).

Εισηγητές, μεταξύ άλλων, ήταν ο κ. László Andor, Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, ο κ. Jukka Paarma, πρ. Αρχιεπίσκοπος της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας, ο Επίσκοπος Giuseppe Merisi, Πρόεδρος της Ιταλικής Caritas, ο κ. Philippe Courard, Γραμματέας του Βελγικού Κράτους για θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, ο κ. Jean-Claude Theabault, Διευθυντής του Πολιτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jorge César das Neves, Σύμβουλος του κ. José Manuel Barroso, επί των θρησκευτικών θεμάτων, στελέχη της Επιτροπής κ.ά. Στη συνάντηση αυτή έλαβαν μέρος περίπου 50 ειδικοί επιστήμονες από τα θεσμικά ευρωπαϊκά Όργανα και τις Εκκλησίες της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες πολιτικές της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020» για την καταπολέμηση της φτώχειας και επεσήμαναν το γεγονός ότι η σημερινή Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρότερη πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες της να ζήσουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι η εικόνα του Θεού. Να σημειώσουμε ακόμη ότι στην τελευταία συνάντηση κορυφής, τον Ιούνιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, μεταξύ άλλων, στη μείωση της φτώχειας, επιδιώκοντας να βγουν από τον κίνδυνο του αποκλεισμού πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες μέχρι το 2020. Ασφαλώς, τα Κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους και να υιοθετήσουν τα δικά τους κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιστάσεις και τις προτεραιότητές τους. Εάν όμως η παραπάνω πολιτική απόφαση αποτελεί ένα σωστό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού, η έλλειψη πολιτικών κινήτρων για τα Κράτη-μέλη μπορεί να ανατρέψει την εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής "Europe 2020".

Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι τα σεμινάρια αυτά έχουν αποδειχθεί ένα σημαντικό φόρουμ προβληματισμού για κοινά θέματα μεταξύ των Εκκλησιών και των Θεσμικών Ευρωπαϊκών Οργάνων. Αποτελούν μάλιστα μια μαρτυρία ενός ανοικτού, διαφανούς και συνεχούς διαλόγου μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργάνων, όπως αυτό καθορίζεται από το Άρθρο 17 της νέας Συνθήκης της Λισσαβόνας. Η παραπάνω συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από το γεγονός ότι στις 19 Ιουλίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια σύναξη των θρησκευτικών ηγετών (Religious Leaders' Meeting) με θέμα: «Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: μια πρόκληση για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» (Combating poverty and social exclusion: an imperative for European governance), όπου αναμένεται και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β', προσκεκλημένος του κ. J. M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος και θα κάνει τοποθέτηση επί του ιδίου θέματος.

Στην εν λόγω συνάντηση η Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά, Σύμβουλο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος συμμετέχει και στη συγγραφική ομάδα ενός επισήμου κειμένου με θέμα τη στάση των Χριστιανών απέναντι στη φτώχεια και θα παρουσιασθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Σεμινάριο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα πλαίσια της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020»