γεγονοτα

Εκκλησίες και εκπαίδευση στην Ευρώπη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK) για την Εκπαίδευση (Brainstorming Education) με θέμα: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ευρώπη του 2020». οι εργασίες διεξήχθησαν στο Στρασβούργο από 26-27 Μαΐου 2010. Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας είχε ως βασικό θέμα συζήτησης το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Europe 2020" (16016/09) και επικεντρώθηκε κυρίως σε τρία σημεία: α) Ευρώπη και Εκπαίδευση 2020, β) Εκπαίδευση και δημοκρατικοί πολίτες και γ) Αξιολόγηση και ποιότητα της Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η Εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δημιουργήσει συνειδητούς ευρωπαίους πολίτες. Η κοινωνία της γνώσης, παρατήρησαν, είναι βασική για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, τόνισαν την κοινωνική διάσταση της Εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Για την επιτυχία αυτών των στόχων θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά των Εκκλησιών μια συνεργασία μεταξύ τους σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν επίσης ότι η νέα στρατηγική για την Εκπαίδευση 2020 επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός). Οι Εκκλησίες όμως θα πρέπει να επισημαίνουν και τις αξίες εκείνες, οι οποίες απορρέουν από την ανθρωποκεντρική θεώρηση της Παιδείας και βοηθούν στην κοινωνική συνοχή και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τέλος, οι συμμετέχοντες έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις (Education strategy-proposal) προς την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής «Εκκλησία και Κοινωνία» του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, η οποία λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στο Στρασβούργο (από 27 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου 2010).

Στην συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας έλαβαν μέρος 15 εκπρόσωποι διαφόρων Εκκλησιών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Γαλλία, Ρουμανία, Τσεχία, Βέλγιο, Ελβετία, Αρμενία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία). Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Εκκλησίες και εκπαίδευση στην Ευρώπη