γεγονοτα

Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ευρώπη του 2020

Με το ενδιαφέρον θέμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ευρώπη του 2020» συνήλθε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας, στις 15.02.2010. Το Συμβούλιο συζήτησε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στa πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Europe 2020" (16016/09). Το Πρόγραμμα αυτό της Επιτροπής βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, β) ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και γ) ανταγωνισμός βασισμένος στην πράσινη οικονομία.

Παράλληλα το Συμβούλιο υιοθέτησε την Έκθεση προόδου (2007-2009) για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει μια σταθερή βελτίωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ποικίλες πολιτικές των Κρατών μελών και βοηθούν στην προώθηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο.

Ενδιαφέρον όμως παρουσίασε και η τοποθέτηση των Υπουργών Παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο σημαντικά ερωτήματα: 1. Πώς βλέπετε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις προσπάθειες της Ευρώπης να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή; και 2. Πώς μπορούν οι Υπουργοί Παιδείας να συμβάλουν στην υλοποίηση του Προγράμματος «Εurope 2020» και στην εξασφάλιση επαρκών πόρων για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης;

Οι περισσότεροι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κοινωνία της γνώσης, παρατήρησαν, είναι βασική για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, οι Υπουργοί τόνισαν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για την κοινωνική δικαιοσύνη. Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, πολλοί Υπουργοί υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επιπλέον, πολλοί Υπουργοί ανέπτυξαν επιχειρήματα για την ανάγκη οικονομικών επενδύσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα με έναν στοχοθετημένο, αποδοτικό και διαφανή τρόπο.

*

Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι η παραπάνω προβληματική επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός). Στην πολιτική αυτή ελάχιστες ήταν οι φωνές των Υπουργών Παιδείας που εξέφρασαν μια διαφορετική άποψη. Στις πέντε διαφορετικές τοποθετήσεις (Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Ελλάδα) ενδιαφέρον είχε η ελληνική τοποθέτηση του κ. Λεωνίδα K. Ροκανά, Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδος στην ΕΕ, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε τις αξίες που απορρέουν από την ανθρωποκεντρική θεώρηση της Παιδείας, η οποία καλλιεργεί τις αξίες εκείνες οι οποίες βοηθούν στην κοινωνική συνοχή και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την θέση αυτή υιοθέτησε και η Κυπρία κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, νέα Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, η οποία παρακολούθησε την συζήτηση και παρενέβη στις εργασίες του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ευρώπη του 2020