γεγονοτα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Με το ενδιαφέρον θέμα «ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» συνήλθε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 19 Νοεμβρίου 2010. Το Συμβούλιο συζήτησε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Europe 2020" (16016/09) και αποφάσισε τις προτεραιότητές του για την περίοδο 2011-2020. Παράλληλα το Συμβούλιο υιοθέτησε μια σειρά από αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων για το σχολείο στον 21ο αιώνα, την ενίσχυση του Προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση» και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι, καθώς και την Εκπαίδευση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση των Υπουργών Παιδείας σε σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ετέθησαν από την Βελγική Προεδρεία του Συμβουλίου, σχετικά με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Εκπαίδευση και τον τρόπο παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται στις σχολικές μονάδες.

Οι περισσότεροι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η εκπαίδευση είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν οι ποικίλες ανισότητες στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, οι Υπουργοί τόνισαν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, πολλοί Υπουργοί ανέπτυξαν επιχειρήματα για την ανάγκη οικονομικών επενδύσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα με έναν αποδοτικό και διαφανή τρόπο.

Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι η παραπάνω προβληματική επικεντρώνεται πρωτίστως σε μια μονόπλευρη μορφή εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων (εργασία, δεξιότητες, ανταγωνισμός). Στην πολιτική αυτή ελάχιστες ήταν οι φωνές των Υπουργών Παιδείας που εξέφρασαν μια διαφορετική άποψη. Ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση της Υπουργού κ. Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία επεσήμανε τις προτεραιότητες και το στρατηγικό σχέδιο του Νέου Σχολείου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται το πρόγραμμα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), που εφαρμόζεται, ήδη, σε πέντε περιοχές της Χώρας, όπου διατίθενται πρόσθετοι πόροι για την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, σύστημα αξιολόγησης του όλου Προγράμματος, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (83 Δήμοι) στην εκπαίδευση των Ρομά, αλλά και την αναγκαία ευαισθησία για την διαπολιτισμική εκπαίδευση με την ενίσχυση της ελληνομάθειας για τα παιδιά των μεταναστών. Σημείωσε μάλιστα η Υπουργός ότι στην Ελλάδα λειτουργούν 300 σχολικές μονάδες με ένα 30% των μαθητών να προέρχεται από οικογένειες μεταναστών. Επίσης παρότρυνε το Συμβούλιο να προβεί σε μια γεναία απόφαση και εξαίρεση των επενδύσεων για την Παιδεία από τα Προγράμματα Σταθερότητας. Και αυτό, όπως είπε η κ. Διαμαντοπούλου, γιατί, η «Εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε αναπτυξιακής προοπτικής, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα σε μια καμπή, που ο παγκόσμιος ανταγωνισμός από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία εντείνεται». Την θέση αυτή υιοθέτησε σύσσωμο το Συμβούλιο, αλλά και η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία συμμετέσχε στην συζήτηση και παρενέβη με προτάσεις της στις εργασίες του Συμβουλίου.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης υπογράμμισαν ορισμένα καίρια ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν επειγόντως. Επί του παρόντος το ενδιαφέρον του Συμβουλίου επικεντρώνεται στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Για το 2011 το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην προσχολική εκπαίδευση και την Ισότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με σκοπό τη στήριξη μιας ευρωπαϊκής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία και τις κοινωνίες της Ευρώπης.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2010 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού