γεγονοτα

Ο επίσκοπος Αχαΐας κ. Αθανάσιος, διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ε.Ε., έστειλε ένα μήνυμα στη Σύνοδο των επισκόπων που συγκλήθηκε στη Ρώμη από τις 2 έως τις 23 Οκτωβρίου 2005 ως αδελφικός εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ο μήνυμα διαβάστηκε από τον αρχιμανδρίτη π. Ιγνάτιο Σωτηριάδη, παρόντα κατά τις εργασίες της Συνόδου, επειδή ο επίσκοπος Αχαΐας κ. Αθανάσιος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη ειδική συνεδρία που προβλέφθηκε για την ανάγνωση του μηνύματος.

«Η Εκκλησία της Ελλάδος χαιρετίζει εγκάρδια αυτή την 11η Σύνοδο των επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας, την πρώτη μετά από την ενθρόνιση της Αυτού Αγιότητος, του πάπα Βενεδίκτου 16ου. Κάθε ευκαιρία συνοδικής έκφρασης της Εκκλησίας είναι μια ευλογία και μια πηγή χαράς για τα μέλη του Σώματος του Χριστού. Συμμετέχων σ αυτήν την χαρά ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκφράζω τις ευχές μου η Σύνοδος να έχει άριστα αποτελέσματα και να αποφέρει καρπούς τόσο για τους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας όσο και για το διάλογο της αγάπης μεταξύ των Χριστιανών.

Το θέμα της Συνόδου είναι σημαντικό για τη ζωή της Εκκλησίας διαχρονικά, αλλά ειδικά τώρα που ο θεολογικός διάλογος μεταξύ των Καθολικών και των Ορθοδόξων επαναλαμβάνει με έμφαση το ερώτημα για την Εκκλησία και τον ρόλο του Επισκόπου σ αυτήν. Η θεολογική αξιολόγηση της Θείας Ευχαριστίας συνδέεται στενά με τη βιωμένη εμπειρία και με την πίστη σε σχέση με το Μυστήριο της Εκκλησίας και την ειδική διακονία του Επισκόπου. Η κορύφωση της έκφρασης της ενότητας στο Σώμα του Χριστού είναι η συμμετοχή του πιστού στη Θεία Ευχαριστία, την οποία ο Επίσκοπος τελεί ως υπηρεσία για τη δόξα του Χριστού και για την αδιαίρετη φανέρωση της Παρουσίας Του στον κόσμο ως Σωτήρα πέραν κάθε συγχύσεως. Αυτή η υπηρεσία είναι η ευθύνη, την οποία κάθε Χριστιανός πρέπει να αναλαμβάνει από τη θέση που κατέχει, σύμφωνα με τη θεία αγαθότητα, έτσι ώστε αυτή η Παρουσία να μπορεί να φανερωθεί με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο. Η προσευχή μας, αυτήν τη στιγμή, είναι όλοι να φθάσουμε στην κατανόηση αυτής της ευθύνης με την πληρότητα που εξασφαλίζει η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Πνεύμα της Αληθείας ας κατευθύνει το έργον αυτής της σημαντικής Συνόδου, έτσι ώστε η ζωή κάθε πιστού στην Εκκλησία να μπορεί να έχει με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ακατάλυτη δύναμη (Εβρ. 7, 16), ειλικρινή πίστη (2 Τιμ. 1, 5), ελπίδα που δεν καταισχύνει (Ρωμ. 5, 5) και τέλεια αγάπη (βλ. 1 Ιω. 4, 18)».