γεγονοτα

Δήλωση του Επισκόπου Αχαΐας κ. Αθανασίου, Διευθυντού του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ, σχετικά με την αναφορά της χριστιανικής κληρονομιάς της Ευρώπης στο προοίμιο του Συνταγματικού κειμένου της ΕΕ

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2004

Έπειτα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των συνομιλιών που είχαν οι εκπρόσωποι των χωρών-μελών της ΕΕ ενόψει της προετοιμασίας της επόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης διαπιστώθηκε η αδυναμία συμφωνίας για τη συμπερίληψη της αναφοράς στις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης στο προοίμιο του σχεδίου Συντάγματος της ΕΕ. Κατόπιν αυτού η Αντιπροσωπεία μας προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην από 30-05-2002 δήλωσή της σημείωνε ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοήσει την μακραίωνη επίδραση του Χριστιανισμού σε όλα τα επίπεδα των επιτευγμάτων του ανθρωπίνου πνεύματος και των θαυμασίων έργων πολιτιστικής πανανθρώπινης κληρονομιάς αλλά και οφείλει να συμβάλει σε μια πανευρωπαϊκή αναγέννηση στα πλαίσια της ειρήνης και της δημοκρατίας». Τα επιτεύγματα αυτά του ευρωπαϊκού πολιτισμού υπό την επίδραση του χριστιανισμού ζητούμε για λόγους ιστορικούς και δικαιοσύνης να αναγνωριστούν στο προοίμιο του Συντάγματος που αναφέρεται στην ιστορία της Ευρώπης.

Στο ίδιο πνεύμα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δια πολλών δηλώσεων αλλά και πρόσφατα δια του Καρδιναλίου Jean-Louis Tauran, Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων μέχρι το 2003 του Βατικανού, καθώς και το προεδρείο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) κατά την πρόσφατη συνεδρία του στο Αννόβερο, επιμένουν να τονίζουν την αναγκαιότητα της αναφοράς των χριστιανικών ριζών της Ευρώπης στο εν λόγω προοίμιο για λόγους ιστορικούς. Οι Εκκλησίες της Ευρώπης εκφράζουν ένα μέγιστο τμήμα των λαών της και όσων αδυνατούν να υψώσουν τη φωνή τους έναντι των αποφάσεων της ΕΕ.

Ελπίζουμε ότι οι ηγέτες της Ευρώπης που θα συναντηθούν στην προσεχή Διακυβερνητική Διάσκεψη της 17ης Ιουνίου δεν θα θελήσουν να υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από μερίδα ιδεολογικά αντίθετων στον Χριστιανισμό ομάδων και θα έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν την ιστορική αλήθεια χωρίς σκοπιμότητες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρχές εκείνες που προάγουν την ενότητα των λαών της Ευρώπης, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, ο σεβασμός της ελευθερίας και του ανθρώπινου προσώπου βασίζονται στο Χριστιανισμό.

Ο Αχαΐας Αθανάσιος

Διευθυντής